Espumisan kapi

Espumisan kapi
Šifra:
L564
Cena:504,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.


Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.


Šta je lek Espumisan L i čemu je namenjen:
Espumisan L je gastrointestinalni lek, koji deluje kao antipeneće sredstvo i kao pomoćno diagnostičko sredstvo.
Može da se koristi u svim starosnim grupama. Njegova aktivna supstanca, simetikon, dovodi do razgrađivanja mehurića gasova u masi hrane i u mukusu gastrointestinalnog trakta. Tada gas koji je oslobođen u tom procesu može biti preuzet od strane zida creva i ukolonjen putem intestinalne aktivnosti.


Šta sadrži lek Espumisan L:
Aktivna supstanca je simetikon.
25 kapi (1ml oralne emulzije) sadrži 40mg simetikona.
Ostale pomoćne supstance su: Polietilenglikol 1500 monostearat; gliceril-monostearat; sorbinska kiselina; hidroksi-propilceluloza; natrijum ciklamat; saharin natrijum, aroma banane, koncentrat; voda, prečišćena
 


Kako izgleda lek Espumisan L:
Slabo viskozna emulzija mlečno bele boje, sa prijatnim mirisom na bananu.


Upotreba:

  • za simptomatsko lečenje tegoba koje su nastale usled nakupljanja gasova u sistemu organa za varenje, kao na primer nadimanje (meteorizam) ili flatulencija (gasovi) i grčevi kod beba (napomena: flatulencija podrazumeva ekspulziju mešavine gasova kroz rektum, koji su bioprodukt digestivnog procesa)
  • za pripremu za dijagnostička ispitivanja trbušne regije, kao što su radiografija, sonografija (ultrazvuk) i gastroskopija
  • kao sredstvo protiv penušanja kod trovanja deterdžentima (tenzidi)

 


Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Espumisan L:

Lek Espumisan L ne smete koristiti:
Nemojte uzimati Espumisan L ukoliko ste alergični (hipersenzitivni) na aktivnu supstancu simetikon ili na neki od sastojaka leka Espumisan L.


Kada uzimate lek Espumisan L, posebno vodite računa:
Ako abdominalne smetnje nastanu i/ili ukoliko se nastavljaju, morate posetiti Vašeg lekara kako bi se identifikovao uzrok takvih smetnji, kao i potencijalno prikriveno prisustvo osnovne bolesti koja zahteva terapiju.
 


Primena drugih lekova:
Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.
 


Uzimanje leka Espumisan L sa hranom ili pićima:
Nema posebnih upozorenja.
 


Primena leka Espumisan L u periodu trudnoće i dojenja:
Nema ograničenja za upotrebu Espumisan L emulzije tokom trudnoće i perioda dojenja.
 


Uticaj leka Espumisan L na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Nema uticaja na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.
 


Važne informacije o nekim sastojcima leka Espumisan L:
Nema posebnih upozorenja.


Kako se upotrebljava lek Espumisan L:
Ukoliko vam nije drugačije propisano, uvek uzimajte lek Espumisan L po ovom uputstvu. Morate proveriti sa Vašim doktorom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.
Doziranje:
Uobičajeno doziranje je:
Za simptomatsku terapiju gastrointestinalnih tegoba uzrokovanih gasom, na primer nadimanje (meteorizam) ili flatulencija (gasovi) i grčevi kod beba:

Novorođenčad: 25 kapi ( ekvivalentno 1 ml) dodati u kapima u bočicu za hranjenje ili pre ili posle svakog dojenja

Deca: 1 - 6 godina, 25 kapi (ekvivalentno 1 ml), 3 do 5 puta dnevno

Deca i adolescenti: 6-14 godina, 25-50 kapi (ekvivalentno 1 - 2 ml), 3 do 5 puta dnevno

Adolescenti od 14 godina i odrasli, 50 kapi (ekvivalentno 2 ml), 3 do 5 puta dnevno


Upozorenje:

Moguče je koristiti Espumisan L nakon operacije
Lek Espumisan L se može uzimati pre i posle jela, ali takođe pre odlaska na spavanje, ako je potrebno
Ako je potrebno lek Espumisan L se može koristiti tokom dužeg perioda vremena
Kao priprema za dijagnostičko ispitivanje abdominalne regije Radiografska, sonografska snimanja


Kao dodatak suspenziji kontrastnih medija 100 - 200 kapi (4-8ml) u 1l contrastnog medijuma za snimanje.
Za pripremu za gastroskopiju:
Pre endoskopije, 100-200 kapi (4-8ml)
Ukoliko je potrebno, nekoliko ml emulzije može biti uključeno kroz kanal endoskopa tokom ispitivanja da se eliminišu mehurići gasa.
 


Sredstvo protiv penušanja usled trovanja deterdžentima (tenzidima):
U zavisnosti od ozbiljnosti trovanja:


Starost

Doziranje

Deca: 65 kapi do 1/3 sadržaja bočice (2.5 - 10ml)

Odrasli: 1/3 do 2/3 sadržaja bočice (10-20ml)


Upozorenje: ukoliko ste koristili lek Espumisan L kao prvu pomoć nakon trovanja detedžentima, morate odmah posetiti Vašeg lekara.
 


Način upotrebe:
Dobro promućkati bočicu pre upotrebe. Radi nakapavanja držati bočicu okrenutu na dole.
25 kapi (1ml oralne emulzije) sadrži 40mg simetikona.


Ako ste uzeli više leka Espumisan L nego što je trebalo:
Trovanje nakon upotrebe leka Espumisan L nije poznato.
Aktivna supstanca leka Espumisan L, simetikon, omogućava da se pena u gastointesinalnom kanalu dezintegriše na čisto fizički način i ona je biološki i hemijski potpuno neaktivna. Mogućnost trovanja se praktično može potpuno isključiti. Čak i velike količine leka Espumisan L se veoma dobro podnose bez većih problema.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Espumisan L:
U tom slučaju možete u bilo koje vreme da nadoknadite propuštenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Espumisan L:
U tom slučaju smetnje se mogu ponovo javiti.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi upotrebe ovog leka, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
 


Moguća neželjena dejstva:
Neželjena dejstva povezana sa upotrebom leka Espumisan L do sada nisu primećena.


Kako čuvati lek Espumisan L:
Držati lek Espumisan L van domašaja dece!


Rok upotrebe:
3 godine.
Lek Espumisan L se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na bočici i kutiji. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.
Ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo obavestite svoga lekara ili farmaceuta.


Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 30°C.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 28 dana.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svoga farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
 


Pakovanje: 30ml oralne emulzije (bočica od tamnog stakla sa vertikalnom kapaljkom i zatvaračem)


Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.