Midol 100mg

Midol 100mg
Šifra:
L504
Cena:145,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.


Šta je lek Midol i čemu je namenjen?
Lek Midol, tablete, 100mg inhibira slepljivanje i nagomilavanje krvnih pločica (trombocita) i na taj način sprečava nastajanje krvnih ugrušaka (tromba) - inhibicija agregacije trombocita.


Lek Midol se upotrebljava:

 • Za smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata kod kojih se sumnja na akutni srčani infarkt
 • Za smanjenje rizika od smrtnosti i oboljenja kod pacijenata koji su ranije imali srčani infarkt
 • Za sekundamo sprečavanje moždanog udara
 • Za smanjenje rizika od pojave tranzitomih ishemijskih napada (TIA-prolazno smanjenja protoka krvi u mozgu) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TIA
 • Za smanjenje rizika od oboljenja i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pectoris
 • Za prevenciju tromboembolije posle operacije na krvnom sudu ili hirurške intervencije, npr. PTCA, CABG, karotidne endarterektomije, arteriovenskih šantova kod pacijenata na dijalizi
 • Za profilaksu duboke venske tromboze i embolije pluća posle dugotrajne imobilizacije, npr. posle većeg hiruškog zahvata
 • Za smanjenje rizika od pojave prvog infarkta miokarda kod ljudi sa faktorima rizika za oboljevanje od srčanih bolesti i bolesti krvnih sudova, npr. šećema bolest, hiperlipidemije (povećanje koncentracije lipida u krvi), hipertenzije (povišenog krvnog pritiska), gojaznosti, pušenja, starosti

Potrebno je konsultovati lekara pre nego što se lek primeni prvi put.


Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Midol?
Lek Midol ne smete koristiti:

 • Ako ste alergični (preosetljivi) na acetilsalicilnu kiselinu, salicilate ili na bilo koji drugi sastojak leka
 • Ako ste ranije kod upotrebe salicilata ili drugih nesteroidnih antiinflamatomih lekova, imali astmatični napad ili dmge reakcije preosetljivosti (alergijske)
 • Ako imate čir na želucu ili na dvanaestopalačnom crevu
 • Ako imate povećanu sklonost ka krvarenju hemoragijska dijateza)
 • Ako imate ozbiljno oboljenje bubrega
 • Ako imate ozbiljno oboljenje jetre
 • Ako imate ozbiljno oboljenje srca
 • Ako paralelno uzimate metotreksat u dozama od 15mg nedeljno ili većim
 • U poslednjem trimestru trudnoće
 • Kod dece mlađe od 16 godina sa izuzetkom sprečavanja tromboze pri himrškim zahvatima na srcu

Kada uzimate lek Midoi posebno vodite računa:

 • Ako ste preosetljivi (alergični) na dmge lekove pro tiv bolova, zapaljenja (antiinflamatoma sredstva) ili na neke druge alergene
 • Ako ste ranije imali čir na želucu ili crevu ili želudačnocrevna krvarenja
 • Ako primate antikoagulantnu terapiju (videti deo ,,Na šta morate paziti ako uzimate dmge lekove")
 • Ako imate oštećenje bubrežne funkeije
 • Ako imate oštećenje funkcije jetre

Ibuprofen može da ometa korisna svojstva Midol tableta. Konsultujte svog lekara ukoliko uzimate lek Midol, a uzmete ibuprofen protiv bolova.
Acetilsalicilna kiselina može da prouzrokuje bronhospazam (grč disajne muskulature) i da prouzrokuje napade astme ili neku drugu reakciju preosetljivosti lalergijsku). Faktori rizika su već postojeća astma, polenska alergija, polipi u nosu ili hronično oboljenje disajnog sistema. Ovo se takođe odnosi na pacijente koji ispoljavaju alergijske reakcije (npr. reakcije na koži, svrab, koprivnjača) na ostale supstance.
Usled svog inhibirajućeg dejstva na nakupljanje trombocita koje traje nekoliko dana posle uzimanja, acetilsalicilna kiselina može prouzrokovati tendenciju ka povećanom krvavljenju tokom i posle operacija (uključujući manje operacije, npr. vađenje zuba).
Potreban je oprez ako imate bolest crvenih krvnih zrnaca (nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze).
U niskim dozama acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može prouzrokovati napade gihta kod pacijenata koji za to imaju predispozicije.
Lek Midol ne treba davati deci i adolescentima u slučaju virusnih infekcija sa ili bez temperature ukoliko prethodno ne potražite savet doktora. Kod određenih virusnih bolesti, naročito gripa tipa A, gripa tipa B i varičele, postoji rizik od Rejevog sindroma, veoma retke bolesti koja može biti opasna po život i koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju. Rizik može biti veći ukoliko se acetilsalicilna kiselina daje kao propratna terapija; međutim, nije dokazana uzročno-posledična veza. Ukoliko se kod takvih bolesti javi upomo povraćanje, to može biti znak Rejevog sindroma.


Primena drugih lekova
Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Povećanje efekta povećava rizik od neželjenih dejstava:
Antikoagulansi (lekovi protiv zgrušavanja), trombolitici/ostali lekovi koji sprečavaju nagomilavanje krvnih pločica (trombocita): acetilsalicilna kiselina može povećati rizik od krvavljenja kada se uzima pre trombolitičke terapije
Sistemski glukokortikoidi, osim hidrokortizona koji se koriste kao zamenska terapija kod Adisonove bolesti ili upotreba alkohola: povećan rizik od želudačnocrcvnih čireva i krvarenja
Ostali nesteroidni antiinflamatomi lekovi sa salcilatima koji se koriste u većim dozama: povećan rizik od pojave čireva i želudačnocrevnih krvarenja; Antidijabetici, npr. insulin, sulfonilureja: nivo glukoze u krvi se može smanjiti:
Digoksina (lek za jačanje srčanog rada)
Metotreksata (lek koji se koristi kod u terapiji karcinoma i određenih reumatskih bolesti)
Valproinske kfseline (lek koji se koristi za padavicu)


Slabljenje efekta:
Diuretika (tekovi koji povećavaju izlučivanje mokraće)
Određenih lekova za sniženje povišenog krvnog pritiska (posebno ACE inhibitora)
Lekova koji se koriste kod gihta (podagre) i koji ubrzavaju izlučivanje mokraćne kiseline. Istovremena primena ibuprofena može smanjiti dejstvo acetilsalicilne kiseline na sprečavanje zgrušavanja


Uzimanje leka Midol sa hranoni ili pićima:
Uzimanje leka Midol sa hranom ili bezalkoholnim tečnostima ne utiče značajno na dejstvo leka.
Lek Midol nemojte uzimati sa alkoholom.


Primena leka Midol u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Ukoliko ustanovite da ste trudni tokom terapije sa lekom Midol, odmah obavestite o tome Vašeg lekara. U toku prvog i drugog trimestra trudnoće lek Midol možete koristiti samo ako Vam je to lekar propisao. U poslednjem trimestru trudnoće acetilsalicilna kiselina, aktivna supstanca u leku Midol, ne sme se koristiti zbog povećanja rizika od nastanka komplikacija za majku i dete pre i tokom porođaja.
Salicilati i njegovi metaboliti prelaze u majčino mleko u malim količinama.
Budući da do sada nisu primećena nikakva neželjena dejstva na odojče posle povremene upotrebe, obično nije neophodno prekinuti dojenje. Ipak, u slučaju pro- dužene upotrebe ili upotrebe velikih doza, trebalo bi prestati sa dojenjem.


Uticaj leka Midol na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama:
Midol ne utiče značajno na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motomim vozilom ili mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Midol:
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Kako se upotrebljava lek Midol?
Midol tablete (100mg) se uzimaju cele, nakon obroka ili u toku obroka, sa dosta tečnosti (čaša vode).
Obavezno konsultujtc Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite ovaj lek.
Ako niste sasvim sigumi kako treba da ga uzimate, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Uobičajena doza je:
Za smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata kod kojih se sumnja na akutni infarkt miokarda:
100 do 200mg dnevno ili 300mg svakog drugog dana. Prvu tabletu trebalo bi sažvakati kako bi se postigla brža resorpcija.
Za smanjenje rizika od morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata koji su ranije imali infarkt miokarda:
100 do 300mg dnevno.
Za sekundarnu prevenciju moždanog udara:
100 do 300mg dnevno.
Za smanjenje rizika od pojave prolaznih isliemijskih napada (TIA) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TIA:
100 do 300mg dnevno.
Za smanjenje rizika od morhiditeta i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pektoris:
100 do 300mg dnevno.
Za prevenciju tromboembolije posle vaskularne operacije ili hirurške intervencije ( npr. PTCA, CABG, karotidne endarterektomije, arteriovenskih šantova):
100 do 300mg dnevno.
Za profilaksu duboke venske tromboze i embolije pluća posle dugotrajne imobilizacije, npr. posle veće operacije:
100 do 200mg dnevno ili 300mg svaki drugi dan.
Za smanjenje rizika od pojave prvog mfarkta miokarda kod Ijudi sa faktorima rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti, npr. dijabetes melitusa, hiperlipidemije, hipertenzije, gojaznosti, pušenja, starosti:
100 do 200mg dnevno ili 300mg svaki drugi dan. Primena leka kod dece je kontraindikovana.


Ako ste uzeli više leka MIDOL nego što je trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Midol nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
Toksičnost salicilata (> 100 mg/kg dnevno tokom 2 dana) može nastati usled hroničnog, terapijski stečenog trovanja i akutnih trovanja koja mogu biti opasna po život, koji se kreću od slučajnog uzimanja kod dece do zadesnog trovanja.
Hronično trovanje salicilatima može biti podmuklo, budući da znaci i simptomi nisu specifični. Blago hronično trovanje salicilatima, ili salicilizam, obično se dešava tek posle ponavijene upotrebe velikih doza. Simptomi uključuju vrtoglavicu, vertigo, zujanje u ušima, glovoću, znojenje, mučninu i povraćanje, glavobolju i pometenost, i mogu se kontrolisati smanjenjem doze.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Midol:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzi- manjem leka po preporučenom režimu.


Moguća neželjena dejstva:
Lek Midol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Zbog sprečavanja zgrušavanja krvi (dejstvo na krvne pločice), lek Midol, se može povezati sa povećanim rizikom od krvarenja.
Kao neželjena dejstva mogu se javiti poremećaji želuca i creva (krvarenja). U retkim slučajevima se mogu javiti reakcije preosetljivosti, kao što je oticanje kože i sluzokože, svrab, koprivnjača, grč disajne muskulature, pogoršanje astme, pad krvnog pritiska, angioedem (postepeno oticanje lica i jezika, ruku, očnih kapaka i teškoće pri disanju). Ukoliko primetite znakove reakcija preosetljivosti, obratite se Vašem lekaru.
Ukoliko primetite crnu prebojenost stolice, ili povraćanje sa primesama krvi, potrebno je odmah prekinuti terapiju i obratiti se lekaru.
Takođe se retko može javiti proliv, poremećaj varenja, mučnina i čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu.
Retko se mogu javiti smanjenje broja krvnih pločica, i crvenih i belih krvnih zmaca.
Retko se može javiti poremećaj vida i sluha, vrtoglavica, zujanje u ušima.
Retko može doći do poremećaja funkcije bubrega i jetre (porast transaminaza-parametara koji pokazuju funkciju jetre).


PAKOVANJE: 20 tableta


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek-posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom!