Cardiopirin 100mg

Cardiopirin 100mg
Šifra:
L503
Cena:240,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta.
Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Cardiopirin® 100 mg, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


Šta je lek cardiopirin i čemu je namenjen:
Aktivna supstanca leka Cardiopirin, acetilsalicilna kiselina, ima antiagregacijsko dejstvo i smanjuje učestalost nastanka krvnih ugrušaka. Budući da su tablete obložene acido-rezistentnim filmom, smanjeno je neželjeno dejstvo na želudac.


Cardiopirin 100 mg gastrorezistentne tablete se upotrebljavaju:

za smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris
kao profilaksa relapsa nakon infarkta miokarda
kao profilaksa tromboze nakon vaskularne hirurške intervencije, kao što je premošćavanje koronarnih arterija
za sekundarnu prevenciju tranzitornog ishemijskog ataka i moždanog insulta
sumnja na akutni infarkt miokarda
kao profilaksa kardiovaskularnih događaja kod pacijenata sa dijabetes melitusom i visokim kardiovaskularnim rizikom


Lek Cardiopirin ne smete koristiti:

 • u slučaju alergije (preosetljivosti) na acetilsalicilnu kiselinu ili bilo koji od sastojaka leka
 • u slučaju preosetljivosti (alergije, napada astme) na salicilate ili slične supstance
 • ukoiiko patite od ulkusa želuca
 • ukoliko imate sklonost ka krvarenju , hemofiliju ili smanjen broj trombocita u krvi (trombocitopeniju)
 • ukoliko patite od bubrežne insuficijencije ili kamena u bubregu (oksalurije)
 • ukoliko patite od insuficijencije jetre (teškog oštećenja jetre)
 • ukoliko patite od teške, nedovoljno kontrolisane srčane insuficijencije (oslabljene funkcije srca)
 • ukoliko uzimate odredene lekove za lečenje karcinoma (metotreksat, 15 mg nedeljno ili više)
 • u toku poslednja 3 meseca trudnoće (videti poglavlje „Primena u periodu trudnoće i dojenja"
 • kod dece mlade od 16 godina, sa izuzetkom kod prevencije tromboze u kardijalnoj hirurgiji
 • Kada uzimate lek Cardiopirin, posebno vodite računa:
 • ukoliko ste preosetljivi (alergični) na druge analgetike, antiinflamatorne lekove ili antireumatike
 • ukoliko patite od drugih alergija (npr. reakcije na koži, pruritus, urtikarija)
 • ukoliko patite od astme, polenske kijavice, oticanja sluzokože nosa (nazalnih polipa) ili hroničnih disajnih oboljenja
 • ukoliko istovremeno uzimate antitrombotike (npr. derivate kumarina, heparin - osim u slučaju lečenja malim dozama heparina)
 • ukoliko patite od retkog metaboličkog poremećaja (naslednog poremećaja nedostatka glukoza - 6 - fosfat dehidrogenaze)
 • ukoliko imate gastrointestinalne probleme (npr. gastritis)
 • ukoliko ste ranije imali gastrointestinalni ulkus ili krvarenje
 • ukoliko imate poremećaj funkcije jetre ili bubrega
 • pre hirurške intervencije (čak i kod manjih intervencija kao što je vađenje zuba).Može doći do produženog vremena krvarenja. Obratite se Vašem lekaru ili stomatologu ukoliko uzimate Cardiopirin. Ukoliko je neophodna primena drugih salicilata ili antiinflamatornih lekova. Vaš lekar će odlučiti o Vašoj terapiji.

Ukoliko uzimate visoke doze acetilsalicilne kiseline tokom perioda od nekoliko godina. U tom slučaju lekar će proveriti funkciju bubrega, jer može doći do oštećenja bubrega.

Pri niskim dozama, Cardiopirin smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može da izazove napade gihta kod pacijenata koji su skloni tome.
Cardiopirin ne treba primenjivati kod dece i adolescenata, zbog moguće pojave Reyovog sindroma (životno ugrožavajuće komplikacije koju karakteriše kontinuirano povraćanje tokom dužeg vremenskog perioda, dehidratacije, poremećaja svesti i konvulzija) koji je u izolovanim slučajevima primećen tokom lečenja acetilsalicilnom kiselinom.
Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja obratite se Vašem lekaru.


Primena drugih lekova:
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Efekat terapije se može menjati ukoliko se Cardiopirin uzima istovremeno sa nekim od sledećih lekova:

 • lekova koji utiču na zgrušavanje krvi (npr. varfarin i drugi derivati kumarina, heparin, dipiridamol, sulfinpirazon)
 • lekova protiv odbacivanja organa nakon transplantacije (ciklosporin, takrolimus)
 • lekova za snižavanje krvnog pritiska (npr. diuretici, ACE inhibitori)
 • lekova za lečenje bolova i zapaljenja (steroidi i antiinflamatorni lekovi)
 • lekova za lečenje gihta (probenecid, sulfinpirazon)
 • lekova za lečenje karcinoma ili reumatoidnog artritisa (metotreksat)
 • lekova za snižavanje nivoa šećera u krvi (sulfonilurea)
 • lekovi za lečenje infektivnih bolesti (sulfonamid i sulfonamid - kombinacije koje sadrže kotirmoksazol)
 • lekovi za lečenje poremećaja tiroidne žlezde (trijodtironin)
 • lekovi za lečenje konvulzija (vaiproinska kiselina)
 • lekovi za izbacivanje akumulirane tečnosti u tkivima, npr. kod pacijenata sa srčanim oboljenjima ili visokim krvnim pritiskom (spironolakton, kanrenon, furosemid)

Pri istovremenoj primeni sa lekom Cadiopirin, može doći do povećanja koncentracije nekih lekova u krvi, kao što su digoksin, barbiturati i litijum.
Ukoliko uzimate lekove za lečenje infektivnih bolesti (tetraciklini), treba da pravite razmak od najmanje 1-3 sata izmedu uzimanja ova dva leka.
Pre primene acetilsalicilne kiseline, obavestite lekara o lekovima koje uzimate. Ukoliko redovno uzimate acetilsalicilnu kiselinu, posavetujte se sa lekarom pre primene bilo kog drugog leka (uključujući i lekove koji se uzimaju bez lekarskog recepta).


Uzimanje leka Cardiopirin sa hranom ili pićima:
Istovremena primena leka Cardiopirin i alkohola može da poveća rizik od gastrointestinalnog krvarenja.


Primena leka Cardiopirin u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Pre nego što počnete da uzimate Cardiopirin, morate da kažete svom lekaru da li ste trudni ili planirate trudnoću.

Trudnoća:
Tokom prvih šest meseci trudnoće acetilsalicilnu kiselinu treba primenjivati samo ukoliko je to apsolutno neophodno, o čemu će odlučiti Vaš lekar. Acetilsalicilna kiselina se ne sme primeniti tokom poslednja tri meseca trudnoće jer može da izazove produženo krvarenje tokom porođaja i kod majke i kod bebe.

Dojenje:
Tokom perioda dojenja acetilsalicilna kiselina se može primenjivati samo ako je to apsolutno neophodno.

Uticaj leka Cardiopirin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Nema podataka o tome da uzimanje leka Cardiopirin značajno utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Cardiopirin:
Svaka tableta leka Cardiopirin 100mg sadrži 60mg laktoze, monohidrata. U slučaju da imate poremećaj podnošljivosti određenih šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


Kako se upotrebljava lek cardiopirin?
Gastrorezistentne tablete treba progutati cele, uz dovoljno tečnosti, nezavisno od obroka, uvek u isto vreme. Lomljenje tableta oštetilo bi omotač tablete u vidu zaštitnog filma, stoga tablete ne treba deliti.
Lek Cardiopirin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Potrebno je konsultovati lekara pre nego što se lek primeni prvi put. Dužinu terapije određuje lekar.
Za individualna prilagođavanja dostupne su doze od 100 i 300mg.
Odrasli:
Ukoliko lekar nije drugačije odredio, uobičajena doza iznosi:
Za smanjenje rizika od infarkta miokarda kod pacijenata sa anginom pektoris: 100 - 300mg acetilsalicilne kiseline dnevno.
Kao profilaksa relapsa nakon infarkta miokarda: 100 - 300 mg acetilsalicilne kiseline dnevno.
Kao profilaksa tromboze nakon vaskularne hirurške intervencije, kao što je bajpas koronarnih arterija: 100 - 300mg acetilsalicilne kiseline dnevno za sekundarnu prevenciju tranzitornih ishemijskih ataka i moždanog insulta: 100 - 300mg acetilsalicilne kiseline dnevno.
Kod sumnje na akutni infarkt miokarda: 100 - 300mg acetilsalicilne kiseline dnevno. Za smanjenje rizika od kardiovaskulamih događaja kod pacijenata sa dijabetesom kod kojih postoji visok kardiovaskularni rizik: 100 - 300mg acetilsalicilne kiseline dnevno, 100mg u posebnim slučajevima
Deca:
Cardiopirin nije indikovan kod dece.
Lekove koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu ne treba koristiti kod dece mlađe od 16 godina, osim ako nije indikovano (npr. Kawasakijeva bolest) ili prevencija tromboze u kardijalnoj hirurgiji.

Napomena:
Ukoliko koristite acetilsalicilnu kiselinu za lečenje bola i/ili groznice potrebno je primeniti veće doze leka.


Ako ste uzeli više leka Cardiopirin nego šta je trebalo?
Znaci predoziranja i trovanja su mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku, kao i vrtoglavica, zujanje u ušima, glavobolja, konfuzija i hiperventilacija. Ukoliko se javi neki od ovih znakova, obavezno se obratite lekaru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Cardiopirin:
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Cardiopirin:
Pre nego što prestanete sa primenom ovog leka, obratite se lekaru.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


Moguća neželjena dejstva:
Lek Cardiopirin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
Neželjena dejstva su klasifikovana po težini i učestalosti:
Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)
Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)
Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)
Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)
Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 od 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

Poremećai krvi i limfnog sistema:
Retko: produžavanje vremena krvarenja, trombocitopenija (smanjen broj trombocita u krvi).
Krvarenje, kao što je krvarenje iz nosa, desni i kože sa mogućim produžavanjem vremena krvarenja. Ovaj efekat može trajati 4 do 8 dana nakon započinjanja terapije.
Retko ili veoma retko je prijavljeno teže krvarenje, kao što je moždano krvarenje, posebno kod pacijenata sa neadekvatno kontrolisanom hipertenzijom i/ili istovremenom primenom antikoagulanasa, koje, u izolovanim slučajevima, može biti smrtonosno.

Poremećaji nervnog sistema:
Glavobolja, vrtoglavica, konfuzija, poremećaji sluha ili tinitus (zujanje u ušima) mogu biti simptomi predoziranja, posebno kod dece i starijih osoba.

Poremećaji imunog sistema:
Povremeno: reakcije preosetljivosti, kao što je bronhospazam i reakcije na koži.
Retko: reakcije preosetljivosti (multiformni eksudativni eritem u izolovanim slučajevima), koje mogu biti praćene padom krvnog pritiska, dispnejom (otežanim disanjem), anafilaktičkim reakcijama i angioneurotskim edemom, posebno kod osoba sa astmom.

Respiratorni, torakatm i mediastinalni poremećan:
Retko: Pojava napada astme.

Gastrointestinalni poremećaji:
Povremeno: gastrointestinalni poremećaji kao što je gorušica, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, i dijareja, kao i minimalan gastrointestinalni gubitak krvi (mikrokrvarenje).
Povremeno: gastrointestinalno krvarenje i gastrointestinalni ulkus (čir),
Simptomi teškog krvarenja u želucu mogu biti crna stolica i povraćanje krvi.
Nakon dugotrajne primene leka Cardiopirin, može se javiti anemija usled nedostatka gvožđa zbog okultnog gastrointestinalnog gubitka krvi.

Poremećaji metabolizma i ishrane:
Veoma retko: hipoglikemija (smanjena koncentracija šećera u krvi).
Acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može da izazove napade gihta kod pacijenata koji su skloni.

Hedatobilijarni poremećaji:
Veoma retko: porast vrednosti enzima jetre

Poremećaji bubrega i urinarnog trakta:
Retko: Unos većih doza tokom dužeg perioda može dovesti do oštećenja bubrega.


Rok upotrebe:
3 godine.
Nemojte koristiti lek Cardiopirin 100mg posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


Čuvanje:
Čuvati van domašaja dece.
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvati lek u originalnom pakovanju, zaštićen od svetlosti, na suvom mestu.


Pakovanje: 30 tableta.


Šta sadrži lek Cardiopirin?
Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina. Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 100mg acetilsalicilne kiseline.
Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat: mikrokristalna celuloza: silicijum-dioksid, bezvodni, koloidni; krompirov skrob: talk; glicerol-triacetat; 30%-na disperzija kopolimera metakrilna kiselina - etilakrilat (1:1).


Kako izgleda lek Cardiopirin i sadržaj pakovanja?
Cardiopirin je gastrorezistentna tableta.
Bela, okrugla, bikonveksna film tableta, bez podeone crte.
Jedno pakovanje leka Cardiopirin 100mg sadrži 30 gastrorezistentnih tableta.


Sadržaj pakovanja:
PVC/AI blisteri, 3 blistera sa po 10 tableta.
Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:
PharmaSvviss d.o.o.
Vojvode Stepe 18,11000 Beograd


Proizvođač:
G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1 A-8502 Lannach, Austria


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.