Andol 300mg

Andol 300mg
Šifra:
L616
Cena:173,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Andol®, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
-  Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
-  Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
-  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje <posle {toliko} dana>, morate se obratiti svom lekaru.
-  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Andol® i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Andol®
3. Kako se upotrebljava lek Andol®
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Andol®
6. Dodatne informacije
 


1. ŠTA JE LEK ANDOL® I ČEMU JE NAMENJEN:
Andol je namenjen za upotrebu kod odraslih osoba i dece starije od 16 godina. Andol sadrži acetilsalicilnu kiselinu. Acetilsalicilna kiselina je namenjena lečenju blagih i umerenih bolova, kao i za snižavanje povišene temperature. Andol tablete se upotrebljavaju kod:
• Blagih i umerenih bolova različite etiologije (glavobolje, zubobolje, reumatske bolesti, bolova u mišićima, zglobovima, nervnih bolova i kod bolnih menstruacija).
• Povišene telesne temperature tokom bolesti poput prehlade i gripa.
Obavezno konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite ovaj lek!
 


2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANDOL®?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
 
Lek Andol ne smete koristiti:
-  Acetilsalicilna kiselina je kontraindikovana kod pacijenata sa preosetljivošću (ako ste nekada imali reakcije preosetljivosti grč disajne muskulature, zapaljenje sluznice nosa, koprivnjaču) na salicilate ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove, kod pacijenata sa bronhijalnom astmom, kod bolesti gornjeg dela digestivnog trakta, kao što su gastritis i čir želuca ili dvanaestopalačnog creva, ako imate i ako bolujete od gihta.
-  Lek se ne primenjuje kod dece mlađe od šesnaest godina (osim u specifičnim indikacijama).
-  Lek je kontraindikovan i u poslednjem trimestru trudnoće i kod pacijenata koji primaju dozu metotreksata od 15 mg/nedeljno ili više.
-  Primena acetilsalicilne kiseline je kontraindikovana kod teškog oštećenja srca, bubrega i jetre.
Kada uzimate lek Andol, posebno vodite računa:
Ukoliko bol traje duže od 10 dana, groznica više od 3 dana, a gušobolja više od 2 konsultujte Vašeg lekara.
-  Аko ste preosetljivi (alergični) na druge lekove protiv bolova, zapaljenja (antiinflamatorna sredstva) ili na neke druge alergene.
-  Аko ste ranije imali čir na želucu ili crevu ili želudačnocrevna krvarenja.
-  Аko primate terapiju antikoagulantnim lekovima (videti deo ,,Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove“).
-  Аko imate oštećenje bubrežne funkcije.
-  Аko imate oštećenje funkcije jetre.
-  Ibuprofen može da ometa korisna svojstva leka Andol. Konsultujte svog lekara ukoliko uzimate terapiju leka Andol, a uzimate Ibuprofen protiv bolova.
Acetilsalicilna kiselina može da prouzrokuje bronhospazam (grč disajne muskulature) i da prouzrokuje napade astme ili neku drugu reakciju preosetljivosti (alergijsku). Faktori rizika su već postojeća astma, polenska alergija, polipi u nosu ili hronično oboljenje disajnog sistema. Ovo se takođe odnosi na pacijente koji ispoljavaju alergijske reakcije (npr. reakcije na koži, svrab, koprivnjača) na ostale supstance.
Usted svog inhibirajućeg dejstva na nakupljanje trombocita, koje traje nekoliko dana posle uzimanja, acetilsalicilna kiselina može prouzrokovati tendenciju ka povećanom krvavljenju tokom i posle operacija (uključujući manje operacije, npr. vadenje zuba).
U niskim dozama acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može prouzrokovati napade gihta kod pacijenata koji za to imaju predispozicije.
Andol ne treba davati deci i adolescentima u slučaju virusnih infekcija sa ili bez temperature ukoliko prethodno ne potražite savet doktora. Kod određenih virusnih bolesti, naročito gripa tipa A, gripa tipa B i varičele, postoji rizik od Rejevog sindroma, veoma retke bolesti koja može biti opasna po život i koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju. Rizik može biti veći ukoliko se acetilsalicilna kiselina daje kao propratna terapija; međutim nije dokazana uzročno- posledična veza. Ukoliko se kod takvih bolesti javi uporno povraćanje to može biti znak Rejevog sindroma. Posebna pažnja je potrebna kod pacijenata sa otokom mukozne membrane nosa (nazalni polipi).
Primena drugih lekova;
Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabavlti bez lekarskog recepta.
Treba uzeti u obzir sledeće interakcije izmedu Andola i sledećih lekova:
Povećanje efekta povećava rizik od neželjenih dejstava:
-  Antikoagulansi (lekovi protiv zgrušavanja), trombolitici/ostali lekovi koji sprečavaju nagomilavanje krvnih pločica (trombocita): acetilsalicilna kiselina može povećati rizik od krvavljenja kada se uzima pre trombolitičke terapije;
-  Sistemski glukokortikosteroidi, osim hidrokortizona koji se koriste kao zamenska terapija kod Adisonove bolesti ili upotreba atkohola: povećan rizik od želudačnocrevnih čireva i krvarenja;
-   Ostali nesteroidni antiinRamatorni lekovi sa salicilatima koji se koriste u većim dozama: povećan rizik od pojave čireva i želudačnocrevnih krvarenja.
-  Antidijabetici, npr. insulin, sulfonilurea: nivo glukoze u krvi se može smanjiti
-  Digoksina (lek za jačanje srčanog rada)
-  Metotreksata (lek koji se koristi u terapiji karcinoma i određenih reumatskih bolesti)
-  Valproinske kiseline (lek koji se koristi za padavicu)
 
Slabljenje efekta:
-  Diuretika (lekovi koji povećavaju izlućivanje mokraće)
-  Određenih lekova za sniženje povišenog krvnog pritiska (posebno ACE inhibitora)
-  Lekova koji se koriste kod gihta (podagre) i koji ubrzavaju izlućivanje mokraćne kiseline.
 
Uzimanje leka Andol sa hranom ili pićima
Andol tablete nemojte uzimati sa alkoholom.
 
Primena leka Andol u periodu trudnoće i dojenja
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Upotreba leka se ne preporučuje tokom trudnoće (posebno u trećem trimestru) i tokom dojenja.
Uticaj leka Andol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Acetilsalicilna kiselina ne utiče na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcima leka Andol®
 


3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANDOL®
Ukoliko mislite da lek Andol suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu
Uobičajena doza kod odraslih i dece starije od 16 godina je 1 do 2 tablete i ona se može ponavljati svakih 4 - 6 sati, do maksimalne doze od 13 tableta u toku 24 časa, ili kako je lekar preporućio.
Lek se ne primenjuje kod dece mlađe od 16 godina.
Ako ste uzeli više leka Andol® nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Andol nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
Uobičajeni simptomi uključuju povraćanje, dehidraciju, zujanje u ušima, vrtoglavicu, gluvoću, znojenje, tople ekstremitete i pulsiranje u ekstremitetima i hiperventilaciju. U većini slučajeva prisutan je određeni stepen poremećaja acido - bazne ravnoteže. Simptomi vezani za centralni nervni sistem uključuju konfuziju, dezorijentaciju, komu i konvulzije koje su češće kod dece nego kod odrastih. Simptomi uključuju vrtoglavicu, vertigo, zujanje u ušima, gluvoću, znojenje, mučninu i povraćanje, glavobolju i pometenost i mogu se kontrolisati smanjenjem doze.
U slučaju akutnogtrovanja, treba isprati želudac i izazvati povraćanje, održavati ravnotežu tečnosti i elektrolita i primeniti ostale suportivne mere.
Ako ste zaboravili da uzmete lek Andol®:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ako naglo prestanete da uzimate lek Andol:
Vaš lekar će odlučiti о prekidu terapije lekom Andol.


 
4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Poremećaj krvnog i limfnog sistema: Krvarenje (iz nosa, desni ili kože), moguće sa produženim vremenom krvarenja. Ovaj efekat može potrajati 4 do 8 dana, posle uzimanja leka. Prijavljeni su i retki slučajevi ozbiljnog krvarenja, posebno kod pacijenata sa nelečenim niskim pritiskom/ili kod pacijenata koji istovremeno uzimaju lekove protiv zgrušavanja, što u pojedinim slučajevima može ugroziti i život.
Poremećaji nervnog sistema: Mogu se javiti vrtoglavica i zujanje u ušima. Retko se može javiti poremećaj vida i sluha.
Želudačnocrevni poremećaji: Najčešći neželjeni efekti su dispepsija (problemi sa varenjem), mučnina i povraćanje. Prijavljeni su i slučajevi želudačnocrevnog krvarenja, koji u nekim slučajevima mogu voditi do anemije. Može doći do razvoja želudačnocrevnog čira, koji može voditi do krvarenja i perforacije. Ukoliko primetite crnu prebojenost stolice, ili povraćanje sa primesama krvi, potrebno je odmah prekinuti terapiju i obratiti se lekaru.
Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema: Može doći do poremećaja funkcije bubrega.
Poremećaji imunog sistema: U retkim slučajevima se mogu javiti reakcije preosetljivosti, kao što je oticanje kože i sluzokože, svrab, koprivnjača, grč disajne muskulature, pogoršanje astme, pad krvnog pritiska, angioedem (postepeno oticanje lica i jezika, ruku, očnih kapaka i teškoće pri disanju). Ukoliko primetite znake reakcije preosetljivosti, obratite se Vašem lekaru.
Poremećaji jetre i žuči: Retko može doći do poremećaja funkcije jetre (porast transaminaza-parametara koji pokazuju funkciju jetre).
 


5. KAKO ČUVATI LEK ANDOL®
Rok upotrebe 2 godine.
Čuvanje:
Držati lek Andol van domašaja dece!
 
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji.
Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.
 


6. DODATNE INFORMACIJE
Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima. О tome će Vas bliže informisati Vaš lekar ili farmaceut.
Šta sadrži lek Andol
Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina. Svaka tableta sadrži 300 mg acetilsalicilne kiseline.
Sadržaj pomoćnih supstanci: magnezijum-oksid, teški; skrob, kukuruzni; želatin; talk; skrob, kukuruzni, preželatinirani; celuloza, mikrokristalna; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni
Kako izgleda lek Andnf i sadržaj pakovanja
Andol tablete su bele do gotovo bele, mramorirane, okrugle tablete sa natpisom PLIVA na jednoj strani.
Kartonska kutija sa dva blistera sa po 10 tableta
Nosilac dozvole i Proizvodač
Nosilac dozvole
Pliva Serbia d.0.0., Dečanska 12/II
Proizvođač
Pliva Hrvatska d.0.0., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Mart, 2009.
Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.
Broj i datum dozvole:
1134/2009/12 01.04.2009.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.