Andol 100mg

Andol 100mg
Šifra:
L505
Cena:150,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Andol®, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
-  Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
-  Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
-  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje <posle {toliko} dana>, morate se obratiti svom lekaru.
-  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Andol® 100 i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Andol® 100
3. Kako se upotrebljava lek Andol® 100
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Andol® 100
6. Dodatne informacije


 
1.ŠTA JE LEK ANDOL® 100 I ČEMU JE NAMENJEN
Andol inhibira slepljivanje i nagomilavanje krvnih pločica (trombocita) i na taj način sprečava nastajanje krvnih ugrušaka (tromba) - inhibicija agregacije trombocita.


 
Lek Andol se upotrebljava:
-  Za smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata kod kojih se sumnja na akutni srčani infarkt
-  Za smanjenje rizika od smrtnosti i oboljenja kod pacijenata koji su ranije imali srčani infarkt
-  Za sekundarno sprečavanje moždanog udara
-  Za smanjenje rizika od pojave tranzitornih ishemijskih napada (TIA-prolaznog smanjenja protoka krvi u mozgu) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TIA
-  Za smanjenje rizika od oboljenja i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pectoris
-  Za prevenciju tromboembolije posle operacije na krvnom sudu ili hirurške intervencije, npr. PTCA, CABG, karotidne endarterektomije;arterio-venskih šantova kod pacijenata na dijalizi
-  Za profilaksu duboke venske tromboze i embolije pluća posle dugotrajne imobilizacije, npr. posle većeg hiruškog zahvata
-  Za smanjenje rizika od pojave prvog infarkta miokarda kod ljudi sa faktorima rizika za oboljevanje od srčanih bolesti i bolesti krvnih sudova, npr. šećerna bolest, hiperlipidenije (povećanje koncentracije lipida u krvi), hipertenzije (povišenog krvnog pritiska), gojaznosti, pušenja, starosti
Obavezno konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite ovaj lek!
 


2.ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANDOL® 100
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
 


Lek Andol® 100 ne smete koristiti:
-  Acetilsalicilna kiselina je kontraindikovana kod pacijenata sa preosetljivošću (ako ste nekada imali reakcije preosetljivosti grč disajne muskulature, zapaljenje sluznice nosa, koprivnjaču) na salicilate ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove, kod pacijenata sa bronhijalnom astmom, kod bolesti gornjeg dela digestivnog trakta, kao što su gastritis i čir želuca ili dvanaestopalačnog creva, ako imate i ako bolujete od gihta.
-  Lek se ne primenjuje kod dece mlađe od šesnaest godina godina (osim u specifičnim indikacijama).
-  Lek je kontraindikovan i u poslednjem trimestru trudnoće i kod pacijenata koji primaju dozu metotreksata od 15 mg/nedeljno ili više.
-  Primena acetilsalicilne kiseline je kontraindikovana kod teškog oštećenja bubrega i jetre.
 


Kada uzimate lek Andol® 100, posebno vodite računa:
-  Ako ste preosetljivi (alergični) na druge lekove protiv bolova, zapaljenja (antiinflamatorna sredstva) ili na neke druge alergene.
-  Ako ste ranije imali čir na želucu ili crevu ili želudačnocrevna krvarenja.
-  Ako primate terapiju antikoagulantnim lekovima (videti deo ,,Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove").
-  Ako imate oštećenje bubrežne funkcije.
-  Ako imate oštećenje funkcije jetre.
-  Ibuprofen može da ometa korisna svojstva leka Andol 100. Konsultujte svog lekara ukoliko uzimate terapiju leka Andol 100, a uzimate Ibuprofen protiv bolova.
Acetilsalicilna kiselina može da prouzrokuje bronhospazam (grč disajne muskulature) i da prouzrokuje napade astme ili neku drugu reakciju preosetljivosti (alergijsku). Faktori rizika su već postojeća astma, polenska alergija, polipi u nosu ili hronično oboljenje disajnog sistema. Ovo se takođe odnosi na pacijente koji ispoljavaju alergijske reakcije (npr. reakcije na koži, svrab, koprivnjača) na ostale supstance.
Usled svog inhibirajućeg dejstva na nakupljanje trombocita, koje traje nekoliko dana posle uzimanja, acetilsalicilna kiselina može prouzrokovati tendenciju ka povećanom krvavljenju tokom i posle operacija (uključujući manje operacije, npr. vađenje zuba).
U niskim dozama acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može prouzrokovati napade gihta kod pacijenata koji za to imaju predispozicije.
Andol 100 ne treba davati deci i adolescentima u slučaju virusnih infekcija sa ili bez temperature ukoliko prethodno ne potražite savet doktora. Kod određenih virusnih bolesti, naročito gripa tipa A, gripa tipa B i varičele, postoji rizik od Rejevog sindroma, veoma retke bolesti koja može biti opasna po život i koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju. Rizik može biti veći ukoliko se acetilsalicilna kiselina daje kao propratna terapija; međutim nije dokazana uzročno-posledična veza. Ukoliko se kod takvih bolesti javi uporno povraćanje to može biti znak Rejevog sindroma. Posebna pažnja je potrebna kod pacijenata sa otokom mukozne membrane nosa (nazalni polipi).
 


Primena drugih lekova
Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabavlti bez lekarskog recepta.
 


Treba uzeti u obzir sledeće interakcije između Andola 100 i sledećih lekova:
Povećanje efekta povećava rizik od neželjenih dejstava:
-  Antikoagulansi (lekovi protiv zgrušavanja), trombolitici/ostali lekovi koji sprečavaju nagomilavanje krvnih pločica (trombocita): acetilsalicilna kiselina može povećati rizik od krvavljenja kada se uzima pre trombolitičke terapije;
-  Sistemski glukokortikosteroidi, osim hidrokortizona koji se koriste kao zamenska terapija kod Adisonove bolesti ili upotreba alkohola: povećan rizik od želudačnocrevnih čireva i krvarenja;
-  Ostali nesteroidni antiinflamatorni lekovi sa salicilatima koji se koriste u većim dozama: povećan rizik od pojave čireva i želudačnocrevnih krvarenja.
-  Antidijabetici, npr. insulin, sulfonilurea: nivo glukoze u krvi se može smanjiti;
-  Digoksina (lek za jačanje srčanog rada):
-  Metotreksata (lek koji se koristi u terapiji karcinoma i određenih reumatskih bolesti);
-  Valproinske kiseline (lek koji se koristi za padavicu).
 


Slabljenje efekta:
-  Diuretika (lekovi koji povećavaju izlučivanje mokraće)
-  Određenih lekova za sniženje povišenog krvnog pritiska (posebno ACE inhibitora)
-  Lekova koji se koriste kod gihta (podagre) i koji ubrzavaju izlučivanje mokraćne kiseline
 


Uzimanje leka Andol® 100 sa hranom ili pićima:
-  Andol tablete nemojte uzimati sa alkoholom
 


Primena leka Andol® 100 u periodu trudnoće i dojenja:
-  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
-  Upotreba leka se ne preporučuje tokom trudnoće (posebno u trećem trimestru) i tokom dojenja.
 


Uticaj leka Andol 100 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Acetilsalicilna kiselina ne utiče na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.
 


3.KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANDOL® 100
Ukoliko mislite da lek Andol 100 suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu
Lek Andol uzimajte tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom: Uobičajena doza je:
-  Za smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata kod kojih se sumnja na iznenadni srčani infarkt:
100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svakog drugog dana. Prvu tabletu trebalo bi sažvakati kako bi se postigla brža resorpcija.
-  Za smanjenje rizika od morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata koji su ranije imali srčani infarkt:
100 do 300 mg dnevno.
-  Za sekundamo sprečavanje moždanog udara:
100 do 300 mg dnevno
-  Za smanjenje rizika od pojave prolaznih ishemijskih napada (TIA-prolaznog smanjenja protoka krvi u mozgu) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TIA:
100 do 300 mg dnevno
-  Za smanjenje rizika od oboljenja i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pektoris:
100 do 300 mg dnevno
-  Za prevencu tromboembolije posle operacije krvnih sudova ili hirurške intervencije, npr. PTCA, CABG, karotidne endarterektomije; arteriovenskih šantova kod pacijenata na dijalizi:
100 do 300 mg dnevno
-  Za profilaksu duboke venske tromboze i embolije pluća posle dugotrajne imobilizacije, npr. posle većeg hiruškog zahvata:
100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan
-  Za smanjenje rizika od pojave prvog srčanog infarkta kod ljudi sa faktorima rizika za oboljevanje od srčanih bolesti i bolesti krvnih sudova, npr. šećerna bolest, hiperlipidenije (povećanje koncentracije lipida u krvi), hipertenzije (povišenog krvnog pritiska), gojaznosti, pušenja, starosti:
100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan
 


Primena leka Andol kod dece je kontraindikovana (videti odeljak „2. šta treba da znate pre nego što uzmete lek Andol“).
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Andol 100 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
Uobičajeni simptomi uključuju povraćanje, dehidraciju, zujanje u ušima, vrtoglavicu, gluvoću, znojenje, tople ekstremitete i pulsiranje u ekstremitetima i hiperventilaciju. U većini slučajeva prisutan je određeni stepen poremećaja acido - bazne ravnoteže.
Simptomi vezni za centralni nervni sistem uključuju konfuziju, dezorijentaciju, komu i konvulzije koje su češće kod dece nego kod odraslih. Simptomi uključuju vrtoglavicu, vertigo, zujanje u ušima, gluvoću, znojenje, mučninu i povraćanje, glavobolju i pometenost i mogu se kontrolisati smanjenjem doze.
U slučaju akutnog trovanja, treba isprati želudac i izazvati povraćanje, održavati ravnotežu tečnosti i elektrolita i primeniti ostale suportivne mere. Ako ste zaboravili da uzmete lek Andol® 100
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
 
Ako naglo prestanete da uzimate lek Andol® 100:
Vaš lekar će odlučiti o prekidu terapije lekom Andol 100.
 


4.MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  • Poremećaj krvnog i limfnog sistema: Krvarenje (iz nosa, desnih ili kože), moguće sa produženim vremenom krvarenja. Ovaj efekat može potrajati 4 do 8 dana, posle uzimanja leka. Prijavljeni su i retki slučajevi ozbiljnog krvarenja, posebno kod pacijenata sa nelečenim niskim pritiskom/ili kod pacijenata koji istovremeno uzimaju lekove protiv zgrušavanja, što u pojedinim slučajevima može ugroziti i život.
  • Poremećaji nervnog sistema: Mogu se javiti vrtoglavica i zujanje u ušima. Retko se može javiti poremećaj vida i sluha.
  • Želudačnocrevniporemećaji: Najčešći neželjeni efekti su dispepsija (problemi sa varenjem), mučnina i povraćanje. Prijavljeni su i slučajevi želudačnocrevnog krvarenja, koji u nekim slučajevima mogu voditi do anemije. Može doći do razvoja želudačnocrevnog čira, koji može voditi do krvarenja i perforacije. Ukoliko primetite crnu prebojenost stolice, ili povraćanje sa primesama krvi, potrebno je odmah prekinuti terapiju i obratiti se lekaru.
  • Poremećaji bubrega i mokraćnog sistema: Može doći do poremećaja funkcije bubrega.
  • Poremećaji imunog sistema: U retkim slučajevima se mogu javiti reakcije preosetljivosti, kao što je pticanje kože i sluzokože, svrab, koprivnjača, grč, disajna muskulature, pogoršanje astme, pad krvnog pritiska, angioedem (postepeno oticanje lica i jezika, ruku, očnih kapaka i teškoće pri disa- nju). Ukoliko primetite znake reakcije preosetljivosti, obratite se Vašem lekaru
  • Poremećaji jetre i žuči: Retko može doći do poremećaja funkcije jetre (porast transaminaza-parametara koji pokazuju funkciju jetre).

 


5.KAKO ČUVATI LEK ANDOL® 100
Rok upotrebe 2 godine.
Čuvanje
Držati lek Andol 100 van domašaja dece!
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji.
Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
 


6.DODATNE INFORMACIJE
Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima. O tome će Vas bliže informisati Vaš lekar ili farmaceut.
Šta sadrži lek Andol® 100
Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina. Svaka tableta sadrži 100 mg acetilsalicilne kiseline u puferovanom obliku.
Sadržaj pomoćnih supstanci: magnezijum-oksid, teški; skrob, kukuruzni; želatin; talk; skrob, kukuruzni, preželatinirani; celuloza, mikrokristalna; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni
Kako izgleda lek Andol® 100 i sadržaj pakovanja
Andol 100 tablete su bele, okrugle tablete sa natpisom P na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj.
Kartonska kutija sa dva blistera sa po 10 tableta
Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole
Pliva Serbia d.0.0., Dečanska 12/tl
Proizvodač
Pliva Hrvatska d.0.0., Prilaz baruna Rlipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Mart, 2009.
Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.
Broj i datum dozvole:
1133/2009/12 01.04.2009.
 


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.