Aeteroprotect

Šifra:
aretropr
Cena:827,00 RSD
Ukupno glasova: 0

ARTEROprotect® je dijetetski suplement namenjen održavanju i unapređenju zdravlja kardiovakularnog sistema, koji:

  • Snižava loš holesterol
  • Povećava DOBAR holesterol
  • Smanjuje slepljivanje trombocita
  • Sprečava i smanjuje kalcifikaciju
  • Vraća elastičnost i prohodnost krvnih sudova

ARTEROprotect® je dvokomponentni dijetetski suplement koji u sebi sadrži:

  • Vitamin  K2-MK7
  • 90%-tni octacosanol.

Zajedničkim delovanjem vitamina K2-MK7 i  octacosanola postiže se normalan lipidni profil, vraća se  elastičnost i prohodnost krvnih sudova.

Ova jedinstvena kombinacija poboljšava cirkulaciju i dotok kiseonika i hranljivih materija do srca, mozga i drugih organa.

Arteroprotect® na prirodan i siguran način, bez neželjenih efekata, doprinosi smanjenju rizika od nastanka ateroskleroze, visokog krvnog pritiska, angine pektoris, infarkta, moždanog udara i drugih kardiovaskularnih bolesti.

Primenom visoko efikasne tečne hromatografije potvrđena je struktura i čistoća dobijenog vitamina K2-MK7.

Vitamin K2 – MK7  sprečava taloženje kalcijuma u krvnim sudovima i snažno utiče na razgradnju već postojećih kalcifikata.

Vitamin K2-MK7 u ARTEROprotect®-u  se dobija  patentiranim procesom biofermentacije koji obezbeđuje visok prinos prirodnog vitamina K2.

Unapređena tehnologija, koja uključuje procese selektivne ekstrakcije i prečišćavanja, garantuje  dobijanje all-trans, bioaktivnog oblika vitamina K2-MK7, u izuzetno visokom procentu (>99%).

Octacosanol je glavni sastojak smeše primarnih alkohola izolovane iz voska šećerne trske.

Sadržaj octacosanola u ovoj prirodnoj smeši se kreće od 20 %  do 60%.  U sastav preparata ARTEROprotect® ulazi supstanca koja sadrži čak 90% čistog octacosanola. Specijalnom tehnologijom prečišćavanja i koncentrovanja dobijena je supstanca koja zbog svoje čistoće i koncentracije ima pojačano dejstvo.

Visokokoncentrovani Octacosanol iz preparata ARTEROprotect® deluje na smanjenje ukupnog i LDL holesterola i povećanje HDL holesterola. Pored toga, Octacosanol pokazuje i povoljan efekat na smanjenje agregacije trombocida.

Pozitivan efekat na sniženje holesterola je pokazano i kod zdravih, ali i kod osoba sa šećernom bolešću, povišenim pritiskom, poremećajem funkcije jetre, kod žena u menopauzi.

Zajedničkim delovanjem aktivnih sastojaka, ARTEROprotect® na prirodan i siguran način, bez neželjenih efekata, doprinosi smanjenju rizika od nastanka ateroskleroze, povišenog krvnog pritiska, angine pektoris, infakta, moždanog udara i drugih kardiovaskularnih bolesti.