Tantum Verde pastile

Tantum Verde pastile
Šifra:
L531
Cena:390,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.


Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.

Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik:
Tantum Verde, 3mg, lozenge, kutija sa po 10 lozengi

Nezaštićeno generičko ime: benzidamin
 


Sadržaj aktivnih supstamci:
Jedna lozenga sadrži 3mg benzidamin-hidrohlorida (što odgovara 2.68mg benzidamina)
 


Sadržaj pomoćnih supstanci:
Aspartman, isomalt, mentol, limunska kiselina, aroma limuna, aroma nane, hinolin-žuto (E 104) i indogotin (E 132)
 


Šta je lek Tantum verde lozenge i čemu je namenjen?
Lek Tantum verde, lozenga, je namenjen za oralnu upotrebu. Lek je namenjen za simptomatsko lečenje bola i iritaciju u predelu usta i grla.

Sastav:
Zelene, četvrtaste, prozračne lozenge sa centralnim ulegnućem, karakterističnog ukusa na mentol.

Farmaceutski oblik i sadržaj: Jedna lozenga sadrži:
Aktivnu supstancu: 3mg benzidamin-hidrohlorida
Pomoćne materije: aspartman, isomalt, mentol, limunska kiselina, aroma limuna, aroma nane, hinolin- žuto ( E 104) i indigotin (E 132)
 


Kako lek Tantum verde lozenge deluje?
Aktivna supstanca, benzidamin, ublažava bol i ima izraženo protivupalno dejstvo koje nastupa brzo. Deluje lokalno. Dobro se podnosi i ciljano deluje na simptome upale i otežanog gutanja. Benzidamin-hidrohlorid ispoljava srednje jako lokalno anestetičko dejstvo.


Kada se lek Tantum verde lozenga upotrebljava?
Za simptomatsko lečenje bola i iritacija u predelu usta i grla praćenih osećajem paljenja u ustima, crvenilom, otokom, poteškoćama u gutanju.
 


Šta morate da proččitate pre upotrebe leka:
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Kada ne smete uzimati lek:
Ako je poznata preosetljivost na bilo koju kompponentu sadržanu u leku. Deca ispod 6 godina.
 


Upozorenja i mere opreza:
Zbog sadržaja aspartama, pacijentima obolelim od fenilketonurije se ne preporučuje upotreba ovog leka.
Zbog sadržaja izomalta, pacijentima sa urođenom netolerancijom na glukozu se ne preporučuje upotreba ovog leka.
Upotreba benzidamina se ne preporučuje kod poznate preosetljivosti na salicilate ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove.
S posebnim oprezom primenjivati lek kod osoba obolelih od bronhijalne astme zbog mogućnosti pojave bronhospazma.
 


Uzimanje leka tantum verde lozenge sa hranom ili pićima:
Imajući u vidu način promene leka, kliničke studije interakcije nisu rađene.
 


Primena u trudnoći i dojenju:
pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili famaceutom. Klinička iskustva sa benzidaminom u humanoj trudnoći su ograničena. Prisustvo leka u majčinom mleku nije određivano. Na osnovu podataka dobijenih u prekliničkim istraživanjima na životinjama, ne mogu se pouzdano doneti zaključci o uticaju leka na trudnoću i dojenje. Trudnice i dojilje mogu koristiti lek samo po preporuci lekara nakon razmatranja kriterijuma o bezbednosti leka.
 


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama:
Nema dokaza o uticaju leka na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili mašinama kada se koristi u preporučenim terapijskim dozama.
 


Šta morate da znate o pomoćnim materijama koje sadrži lek Tantum verde lozenge:
Tantum verde lozenge ne sadrže šećer te su pogodne za primenu i kod dijabetičara.
 


Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirateda uzimate u budućnosti: Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
 


Kako se lek Tantum verde lozenge upotrebljava:
Ukoliko mislite da lek Tantum verde lozenge suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam obratite se lekaru ili farmaceutu. PO 1 lozenga 3 puta dnevno. Za postizanje najboljeg terapeutskog efekta, lozengu držati u ustima sve do potpunog rastapanja. Lek ne koristiti duže od 7 dana.

Deca od 6 do 11 godina:
Mogu uzimati lek samo pod nadzorom odraslih. Obzirom da lozenge kao farmaceutski oblik nisu podesne za primenu kod dece, ne treba ih davati deci mlađoj od 6 godina. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana, obavezno se konsultujte sa Vašim lekarom.
 


Ukoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tantum verde lozenge nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja lozengama. U slučaju pojave predoziranja, primeniti simptomatsko i dopunsko lečenje: povraćanjem ili ispiranjem isprazniti želudac i primeniti dodatno lečenje. Održavati hidrataciju organizma.
 


Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Tantum verde lozenge:
Prvom prilikom uzmite sledeću dozu leka. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestiti to što ste preskočili da uzmete lek!
 


Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Tantum verde lozenge:
Uzimanje Tantum verde lozengi možete prekinuti kada poželite, bez ikakvih smetnji po Vaš organizam.
 


Neželjena dejstva leka:
Gastro-intestinalni poremećaji:
Retka (1/1000- 1/10000): osećaj pečenja u ustima, suva usta
Imunološki poremećaji:
Retka (1/1000- 1/10000): reakcije preosetljivosti
Respiratorni, torakalni i mediastalni poremećaji:
veoma retka (< 1/10000): Laringospazam
Poremećaji kože i potkožnog tkiva:
Neuobičajena (1/100- 1/1000): Osetljivost na svetlost ( fotosenzibilnost)
Veoma retka (<1/10000): Angioedem
 


Čuvanje:
Držati lek Tantum verde lozenge van domašaja dece! Čuvati na temperature do 25C.

Pakovanje: Svaka lozenga je zamotana u parafinski papir. Svaka kartonska kutija sadrži 20 lozengi ( 2 paketa po 10 lozengi).
 


Rok upotrebe:
Četiri godine u neoštećenom pakovanju. Ne upotrebljavati lek nakon isteka označenog na pakovanju.
 


Način izdavanja leka:
Lek se može izdavati i bez recepta.
 


Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:
Bonifar d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 87/1, Novi Beograd, Srbija
 


Naziv i adresa proizvođača:
A.C.R.A.F S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, Italija


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.