Febricet šumeće tablete

Febricet šumeće tablete
Šifra:
L895
Cena:193,00 RSD
Ukupno glasova: 0

FEBRICET C, (330mg + 200mg), šumeće tablete paracetamol, askorbinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas!
Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta. Za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara.
Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.
Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ukoliko se vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3-5 dana, obavezno posetite Vašeg lekara.


FEBRICET C, (330mg + 200mg), šumeće tablete paracetamol, askorbinska kiselina


Šta je FEBRICET C i čemu je namenjen?

FEBRICET C je kombinacija paracetamola i vitamina C (askorbinska kiselina).

FEBRICET C brzo ublažava bolove blagе i umеrene jačine, kao i simptome koji prate prehladu nazeb i stanja slična gripu. FFBRICET C ne draži želudac kao aspirin. Paracеtamol ublažava bolove i snižava povišenu temperaturu dеlujući preko mеhanizama u centralnom nеrvnom sistemu. Dejstvo počinje tokom prvog sata posle uzimanja i traje 4-6 sati. Stabilna efikasnost preparata Febricet može da se postigne u toku 24 sata. Hrana ne smanjuje resorpciju paracetamola, mada je usporava. Iako askorbinska kiselina ima važne fiziološke funkcije, u ovom preparatu ona deluje pretežno kao korigens -poboljšava ukus rastvora u kojem je paracetamol.


Febricet C šumeće tablcte sadrže 330mg paracetamola i 200mg vitamina C (okrugle ravne tablete, bele do beložute boje). Pored aktivnog sastojka Febricet C, šumeće tablete sadrže i dodatne satojke (pomoćne supstance): natrijuin-hidrogenkarbonai, bezvodni natrijum karbonat, bezvodnu limunsku kiselinu, laktozu monohidrat, dokusat-natrijum, saharin-natrijum, natrijum-benzoai i povidon.


Pakovanje:
Kutija sa 10 šumećih tableta.

Reš.br. 67/2005/12 od 08.09.2005.


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: HEMOFARM A.D. Beogradski put bb, 26 300 Vršac. Republika Srbija
Naziv i adresa proizvodača: HEMOFARM A.D. Beogradski put bb, 26 300 Vršac, Republika Srbija 
 


Kada se FEBRICET C upotrebljava?
FEBRICET C sc koristi u stanjima organizma koja su praćena povišenom temperaturom, kao što su: prehlada. blagc virusnc infekcije gor- njih disajnih puteva i stanja slična gripu.

FEBRICET C se takode koristi za suzbijanje blagih i umerenih bolova.


Kada ne treba da koristite Febricet C?
-  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na paracetamol, askorbinsku kiselinu ili na neku od pomoćnih materija u preparatu
-  Ukoliko imate slabost bubrega ili jetre, oštećenje koštane srži, i porfiriju (poremećaj u sintezi hemoglobina)
-  Ukoliko bolujete ili se lečite od hroničnog alkoholizma


Kada treba biti posebno oprezan u toku uzimanja leka Febricet C?
Ukoliko imate oboljenje jetre ili uzimate lekove koji mogu imati neželjena dejstva na funkciju jetre, neophodno je da se obratite lekaru. Ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od hronične bolesti. imate poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na lekove, konsultujte lekara ili farmaceuta da li možete da koristite Febricet C.

Terapija ovim preparatom radi ublažavanja bolova ili snižavanja temperature u okvirima samolečenja sme se sprovoditi najviše 3-5 dana, jer uzroci povišene temperature ili bolova mogu biti ozbiljnije bolesti za koje samo Vaš lekar može da postavi dijagnozu.


Na šta treba paziti ukoliko uzimate i druge lekove?
Istovremena upotreba preparata koji sadrže paracetamol (monosupstaneijski preparat ili kombinovani preparat) povećava rizik od hepatotoksičnosti (oštećenja jetre) preparata Febricet C. Ne uzimajte druge preparate koji sadrže paracetamol istovremeno sa Febricet C šumećim tabletama. 
 


Ukoliko koristite sledeće lekove,pre upotrebe Febricet C šumećih tableta, konsultujte se sa Vašim lekarom:
-  Oralne antikoagulanse (lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi) - paracetamol i u malim dozama može potencirati dejstva ovih lekova)
-  Antikonvulzivne lekove (lekovi za lečenje jakih grčeva - konvulzija), hormonske kontraceptive kao i druge lekove koji stimulišu enzime jetre (rifampicin i izoniazid) i mogu ubrzati metabolizam paracetamola i povećati rizik od oboljenja jetre
-  Fenotiazine (lekovi za lečenje šizofrenije i drugih psihičkih oboljcnja). Paracetamol primenjen bolesnicima koji se redovno leče fenotiazinima može izazvati jaku hipotenniju (sniženje telesne temperature)
-  Metoklopramid i domperidon (lekovi koji stimulišu pražnjenje želuca) ubrzavaju resorpciju Paracetamola
-  Holestiramin i slični lekovi (anjonske smole za izmenu jona) smanjuju resorpciju paracetamola


Da li se Febricet C ntože koristiti u graviditetu i u periodu dojenja?
Pre nego što počnete da uzimate neki lek u toku trudnoće i dojenja, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Febricet C nе treba uzimati u prva 3 meseca trudnoće. U kasnijoj trudnoći lek može da se uzima samo ako je to neophodno i nakon konsultacija sa Vašim lekarom.

Paracetamol se izlučuje delom i preko majčinog mleka: ukoliko dojite možete da uzimate ovaj lek samo kada je to neophodno i nakon konsultacija sa Vašim lekarom.


Kako se Febricet C upotrebljava?

Sumeća tableta se najpre rastvori u čaši tople vode i kada se penušanje završi, popije.

Lek treba uzimati na prazan želudac, jer će tada dejstvo brže nastupiti.

Odrasli i deca starija od 15 godina uzimaju 1-2 šumeće tabletc 1-3 puta dnevno.

Za decu od 7-15 godina. doziranje se usklađuje prema uzrastu:
-  Deca od 7-12 godina: 1/2 šumeće tablete 1-3 puta dnevno
-  Deca od 13-15 godina: 1-1.1/2 šumeće tablete 1-3 puta dnevno

Lek se uzima u intervalima od 4-6 sati.


Maksimalna dnevna doza paracetamola je 4 g dnevno (12 šumećih tableta), a ako se uzima duže vreme maksimalna dnevna doza ne sme biti veća od 2.6g (8 šumećih tableta).

Bolesnici sa oslabljenom funkcijom bubrega (klirens kreatinma < 10 ml/min) - interval izmedu doza treba da bude najmanje 8 sati.

Bolesnici sa smanjenom funkcijom jetre - ne treba da uzimaju ovaj preparat.

-  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka. nikada je ne nadoknadujte tako što ćete udvostručiti sledeću đozu. Umesto toga, nastavite uzimanje sledeće doze leka, kada je za to vreme.
-  Ukoliko ste uzeli veću dozu (više tableta) od preporučene (predoziranje) ili je druga osoba nehotice uzela Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru. farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


Koja su moguća neželjena dejstva Febricet C šumećih tableta?

Febricet C jc lek koji se veoma dobro podnosi. Kao i svi lekovi, i Febricet C možc imati neželjena dejstva kod izvesnog broja pacijenata. Izvesni pacijenti mogu biti alergični na lekove. Ukoliko se jave pojedinačni neželjeni efekti ili više neželjenih reakcija posle uzimanja preparata Febricet C šumećih tableta, prestanitc sa terapijom i odmah se obratite Vašem lekaru. Ovi neželjeni efekti mogu biti: oticanje ruku, lica, usana, jezika i/ili larinksa (sa zviždanjem prilikom disanja ili teškoćama pri gutanju), crvenilo kože (koprivnjača), svrab, ospa, i pad krvnog pritiska. Veoma retko se mogujaviti poremećaji kao što su groznica, drhtavica, neuobičajcna slabost ili umor, neuobičajeno krvarenje ili pojava modrica).


Ako primetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava Fehricet C šumećili tahleta prekinite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Febricet C šumeće tablete, a nisu pomenute u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


Kako treba čuvati Febricet C?

Cuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage.

Lek držite van domašaja dece!

Neupotrebljeni lek se uništava u skludu sa važećim propisima.


Rok upotrebe: 2 godine.

Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


Način izdavanja leka:
Lek se može izdavati i bez lekarskog reecpta.

Dodatne informacije:
Više informacija o leku Febricet C možete dobiti od Vašeg lekara ili farmaceuta.

Datum poslednje revizije teksta uputstva:
Februar 2006.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.