Hepathrombin 30000 mast

Hepathrombin 30000 mast
Šifra:
L380
Cena:357,00 RSD
Ukupno glasova: 0

HEPATHROMBIN krem i gel 30 000i.j. i 50 000i.j


Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za otklanjanje simptoma bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se lekaru ili farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomipogoršaju, obavezno posetite Vašeg lekara.

Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik: HEPATHROMBIN 30 000i.j. krem i gel i  HEPATHROMBIN 50 000i.j. krem i gel

Nezaštićeno, generičko ime: Heparin-natrijum

Sadržaj aktivnih supstanci: HEPATHROMBIN 30 000i.j. krem i gel- 100g krema i gela sadrži 30 000i.j. heparin natrijuma
                                        HEPATHROMBIN 50 000i.j. krem i gel - 100g krema i gela sadrži 50 000i.j. heparin natrijuma

Sadržaj pomoćnih supstanci: Hepathrombin 30 000i.j. krem i gel i Hepathrombin 50 000i.j. krem i gel : alantoin, dekspantenol, bronopol, karbomer 934, lunacera M, hostafat KW-340-N, levomentol, tečni laki parafin, purcelinol, tegin 515, dinatrijum-edetat, trietanolamin, beli vazelin.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet: Hemofarm A.D., Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

Naziv i adresa proizvođača: Hemofarm A.D., Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


ŠTA JE LEK HEPATHROMBIN I ČEMU JE NAMENJEN?
Hepathrombin 30 000i.j. i Hepathrombin 50 000i.j. je preparat prirodnog heparina u obliku krema i gela. Pored heparina u sastav preparata ulaze alantoin i dekspantenol. Hepathrombin je namenjen lečenju oboljenja vena kao što su: tromboflebitis (zapaljenje vena povezano sa stvaranjem tromba), proširene vene i posledične promene na koži, ulcus cruris (otvorene rane na koži potkolenica, usled loše venske cirkulacije). Može se koristiti i kod sportskih povreda, i kod oboljenja kao što su burzitis i tenovaginitis (zapaljenje omotača tetiva).


SASTAV:

Postoje dve jačine Hepathrombin krema:
-  Hepathrombin kremn i gel koji sadrži 30 000i.j. heparin natrijuma /100g (beli homogeni krem, karakterističnog mirisa na mentol)
-  Hepathrombin krem i gel koji sadrži 50 000i.j. heparin natrijuma /100g (beli homogeni krem, karakterističnog mirisa na mentol)


PAKOVANJE
-  Tuba sa 40g krem,gel (30 000i.j./100g krema).
Br. reš. 1487/2007/12 od 10.07.2007.

-  Tuba sa 40g krem,gel (50 000 i.j./100g krema).
Br. reš. 1488/2007/12 od 10.07.2007.


KAKO LEK HEPATHROMBIN DELUJE?

Heparin sprečava koagulaciju (zgrušavanje) krvi, a time i stvaranje tromba u krvnim sudovima. Heparin brzo prodire kroz kožu i ispoljava isključivo lokalno dejstvo. Pomoćne supstance u preparatu, alantoin i dekspantenol, omogućavaju brže prodiranje heparina kroz kožu, i na taj način pojačavaju njegovo dejstvo; pored toga pomažu zarastanje i regeneraciju (obnavljanje) oštećene kože, a deluju i protivzapaljenski.


KADA SE LEK HEPATHROMBIN UPOTREBLJAVA?
-  Hepathrombin se upotrebljava kod oboljenja vena kao što su: tromboflebitis (zapaljenje vena povezano sa stvaranjem tromba), proširene vene i posledične promene na koži, ulcus cruris (otvorene rane na koži potkolenica, usled loše venske cirkulacije). Može se koristiti i kod sportskih povreda (kao što su podlivi, iščašenja i uganuća), i kod oboljenja kao što su burzitis i teno- vaginitis (zapaljenje omotača tetiva).


ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA?
-  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


KADA NE SMETE UZIMATI HEPATHROMBIN?
-  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na heparin ili na druge sastojke u preparatu
-  Ukoliko imate ulcus cruris koji krvari
-  Ukoliko imate otvorene i/ili inficirane rane


UPOZORENJA I MERE OPREZA:
Kod zapaljenja vena lek se ne sme utrljavati, već se nanosi na obolelu površinu u debljini tupe strane noža i pokriva okluzivnim ili elastičnim zavojem (videti pod Kako se lek Hepathrombin upotrebljava).


UZIMANJE LEKA HEPATHROMBIN SA HRANOM ILI PIĆIMA:
Uzimanje leka sa hranom ili bezalkoholnim tečnostima ne utiče značajno na dejstvo leka.


PRIMENAU TRUDNOĆI I DOJENJU
-  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom
-  Hepathrombin krem se može primenjivati u periodu trudnoće i dojenja


UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA:
Nema podataka da preparat može da utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motomim vozilom ili rukovanja mašinama.


ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK HEPATHROMBIN?
Nema značajnih informacija o pomoćnim supstancama koje sadrži ovaj preparat.


NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE:
-  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta. Ove informacije su izuzetno važne jer upotreba više odjednog leka u isto vreme može oslabiti ili pojačati njihovo dejstvo.
-  Pre upotrebe Hepathrombin krema, konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko koristite neke od preparata koji se primenjuju na kožu.


KAKO SE LEK HEPATHROMBIN UPOTREBLJAVA?
-  Lečenje se započinje preparatom Hepathrombin 50.000 i.j., a u nastavku lečenja i u prevenciji upotrebljava se Hepathrombin 30.000 i.j.
-  Krem se nanosi na obolelo mesto kao i na okolnu površinu kože 2-3 puta dnevno i blago utrlja. Kod zapaljenja vena lek se ne sme utrljavati već se nanosi na obolelu površinu u debljini tupe strane noža i pokriva okluzivnim ili elastičnim zavojem
-  Kod varikoznih ulceracija (otvaranje rana na koži potkolenica, usled loše venske cirkulacije) primenjuje se Hepathrombin krem u vidu prstena, širine 4 cm
-  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju, obavezno se javite Vašem lekaru


UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO BI TREBALO:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno, ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, obratite se odmah Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK HEPATHROMBIN:
-  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
-  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, ne nadoknađujte je tako što ćete duplirati sledeću dozu. Umesto toga, treba da nastavite uzimanje leka, odnosno sledeće doze, kada je za to vreme.


ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DAUZIMATE LEK HEPATHROMBIN?
Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate Hepathrombin.


NEŽELJENA DEJSTVA LEKA
-  Hepathrombin krem se izuzetno dobro podnosi. Međutim, kao i svi lekovi, tako i Hepathrombin može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata
-  Veoma retko se mogu javiti alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti) na koži. Mogu se javiti crvenilo kože, peckanje i svrab na mestu primene
-  Ukoliko primetite bilo koje navedeno neželjeno dejstvo koje se ne povlači ili Vas uznemirava, obratite se Vašem lekaru
-  Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Hepathrombin krem, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta


ČUVANJE I ROK UPOTREBE ČUVANJE:
-  Držite lek Hepathrombin van domašaja dece!
-  Čuvajte ovaj lek na temperaturi do 25°C.


ROK UPOTREBE:
3 (tri) godine
-  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


NAČIN IZDAVANJA LEKA:
Hepathrombin se može izdavati i bez lekarskog recepta.


POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATAKA LEKA:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA:
Novembar 2007.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek-posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.