Mycoseb šampon

Mycoseb šampon
Šifra:
L759
Cena:489,00 RSD
Ukupno glasova: 0

MYCOSEB, 2%, šampon
INN: ketokonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Mycoseb, da biste sa njim postigli na- jbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:
-  Šta je lek Mycoseb i čemu je namenjen
-  Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mycoseb
-  Kako se upotrebljava lek Mycoseb
-  Moguća neželjena dejstva
-  Kako čuvati lek Mycoseb
-  Dodatne informacije


ŠTA JE LEK MYCOSEB I ČEMU JE NAMENJEN?
Mycoseb šampon sadrži aktivnu supstancu ketokonazol. Ketokonazol pripada grupi lekova pod nazivom antimikotici koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija.


Mycoseb šampon se koristi za lečenje i prevenciju gljivičnih infekcija poglavine i tela, kao što su:
-  Perut
-  Seboroični dermatitis (suve ili masne naslage na koži poglavine i drugih delova tela)
-  Tinea (pityriasis) versicolor (bele ili smeđe fleke na telu koje se nekada javljaju nakon izlaganja kože suncu)
-  Ova stanja mogu biti praćena svrabom. Uzrokovana su gljivicama pod nazivom Malassezia (raniji naziv Pityrosporiim). Ova gljivica se nor- malno nalazi na koži, ali ponekad može doći do njenog prekomemog rasta i nastanka oboljenja. Mycoseb šampon deluje tako što uništava gljivice i sprečava njihovo ponovno javljanje.


ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MYCOSEB?
Lek Mycoseb ne smete koristiti:
Ako ste alergični (preosetljivi) na ketokonazol ili na bilo koji drugi sastojak u Mycoseb šamponu (videti odeljak 6). Ukoliko niste sigumi obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre početka primene Mycoseb šampona.


Kada koristite lek Mycoseb posebno vodite računa:
-  Ukoliko koristite losion ili kremu za kosu koja sadrži kortikosteroid, kao što je betametazon ili hidrokortizon. U tom slučaju treba da u prve 2-3 nedelje primene Mycoseb šampona koristite sve manje i manje losiona ili kreme koja sadrži kortikosteroid. Na taj način ćete sprečiti da se Vaša bolest pogorša dok Mycoseb šampon ne počne da deluje. Ukoliko imate neka pitanja u vezi prestanka primene losiona ili kreme na bazi kortikosteroida, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.
-  Seboroični dermatitis i perut su često povezani sa pojačanim opadanjem kose. U retkim slučajevima može doći do pojačanog opadanja kose u toku primene Mycoseb šampona.


Primena drugih lekova:
-  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
-  Nisu poznate interakcije sa dmgim lekovima kod lokalne primene ketokonazola.


Uzimanje leka Mycoseb sa hranom ili pićima:
Nije primenljivo.


Primena Ieka Mycoseb u periodu trudnoće i dojenja:
-  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
-  Mycoseb šampon možete da koristite ukoliko ste tmdni ili ukoliko dojite. Međutim, pre primene bilo kog leka u toku tmdnoće ili dojenja obratite se za savet Vašem lekam.


Uticaj leka Mycoseb na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Ketokonazol ne utiče na sposobnost upravljanja motomim vozilima i rukovanja mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Mycoseb:
Mycoseb šampon kao pomoćne materije sadrži parahidroksibenzoat i azo boje, koje mogu izazvati alergijske reakcije.


KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MYCOSEB:
Mycoseb šampon koristite uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Mycoseb šampon je namenjen samo za lokalnu primenu na kožu ili kosu. Ako niste sasvim sigumi, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Koliko često treba da koristite Mycoseb šampon?
-  Lečenje peruti i seboroičnog dermatitisa (suve ili masne liuspaste naslage na koži poglavine i drugih delova tela
-  Počnite da koristite šampon dva puta nedeljno (svaka 3 do 4 dana)
-  Šampon treba da koristite svaka 3 do 4 dana u toku 2 do 4 nedelje
-  Nakon toga koristite šampon jednom nedeljno do jednom u 2 nedelje da bi ste sprečili ponovno javljanje simptoma


Ne koristite Mycoseb šampon češće nego što je preporučeno. Ukoliko Vam je za pranje kose potrebna češća primena šampona, između tretmana možete da koristite običan šampon. Ako imate gustu ili dugu kosu, možete prvo da je operete običnim šamponom i nakon toga nanesete Mycoseb šampon.

Lečenje tinea (pityriasis) versicolor (bele ili smeđe fleke na telu koie se nekada javljaiu nakon izlaganja suncu)

Šampon se nanosi na zahvaćeni deo kože (na bele, odnosno smeđe fleke) jednom dnevno u toku najviše 5 dana
Ove fleke mogu da postanu izraženije nakon izlaganja kože suncu
Ovaj efekat može da se smanji primenom šampona jednom dnevno, u toku 3 dana, neposredno pre izlaganja kože suncu


Način primene Mycoseb šampona
-  Operite kosu ili zahvaćeni deo kože šamponom
-  Ostavite da deluje 3-5 minuta
-  Dobro isperite vodom


Ukoliko dođe do kontakta šampona sa očima:
Prilikom primene šampona budite oprezni da šampon ne dođe u kontakt sa očima. Ukoliko se to desi, nežno isperite oči vodom.


Ukoliko znakovi Vaše bolesti ne nestanu u navedenom vremenskom periodu posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Ukoliko ste progutali malu količinu Mycoseb šampona:
Slučajno gutanje male količine šampona obično nije štetno, ali kao i u slučaju drugih preparata za spoljašnju primenu, treba odmah da se obratite lekaru.


Ako ste zaboravili na tretman Mycoseb šamponom:
Ukoliko ste preskočili tretman Mycoseb šamponom, sprovedite tretman što je pre moguće. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


Ako naglo prestanete da koristite Mycoseb šampon:
Kada dođe do povlačenja peruti ili seboroičnog dermatitisa, treba preventivno da koristite Mycoseb šampon jednom nedeljno ili jednom u 2 nedelje da biste sprečili njihovo ponovno javljanje. Ukoliko prestanete da koristite šampon odmah nakon povlačenja peruti ili seboroičnog dermatitisa, problem će se ponovo javiti.


MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA:
Mycoseb šampon, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. 


U toku primene Mycoseb šampona može doći do pojave sledećih neželjenih dejstava:
-  Lokalno pečenje, svrab, crvenilo kože ili iritacija na mestu primene šampona
-  Retko, kosa može da postane masna ili suva
-  Retko, može doći do promene boje kose. To se uglavnom dešava kod osoba sa sedom kosom ili sa oštećenom kosom zbog intenzivnih hemijskih tretmana (kao npr. farbanje kose)
-  U veoma retkim slučajevima može doći do pojave reakcija preosetljivosti (alergijskih reakcija), opadanja kose, ospe, koprivnjače, suve kože i drugih kožnih reakcija


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


KAKO ČUVATI LEK MYCOSEB?
Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


Rok upotrebe:
2 (dve) godine.
Nemojte koristiti lek Mycoseb posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
 


Čuvanje:
-  Lek čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.
-  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
-  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


DODATNE INFORMACIJE:

Šta sadrži lek Mycoseb?
Aktivna supstanca:
Aktivna supstanca je ketokonazol. Jedan gram šampona sadrži 20 mg ketokonazola.


Ostali sastojci su:
Natrijum-lauretsulfat 27%; dinatrijum-lauretsulfosukcinat 40%; kokamid DEA 80,5%; PEG-20 glicerillaurat; lauril-dimonijum hidroksipropil hidrolizovani kolagen 35%; Blue Edition, Dragoco 0256194; natrijum-metil parahidroksibenzoat; hlorovodonična kiselina, koncentrovana; natrijum-sulfit bezvodni; natrijum-citrat, pentaseskvihidrat; boja Eritrozin E127 C.I. 45430; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Mvcoseb i sadržaj pakovanja:
-  Mycoseb, 2%, šampon
-  Viskozni rastvor ružičasto-narandžaste boje i blagog mirisa
-  Plastična boca (HDPE) zapremine 100ml, sa kapaljkom za plastičnu bocu, zatvorena plastičnim zatvaračem u kartonskoj kutiji


Nosilac dozvole i Proizvođač:
Nosilae dozvole: Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija
Proizvođač: Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija
 


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:
Decembar. 2009.
 


Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole: 15/2010/12 od 11.01.2010.


Pre upotrebe detaljno procitati uputstvo! O indikacijama, merama opreza i nezeljenim reakcijama na lek,posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom!