Canesten vaginalna krema

Canesten vaginalna krema
Šifra:
L905
Cena:496,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!


Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.


Zaštićen naziv leka: Canesten® 3 Vaginalni krem 2%

Jačina leka: 1g vaginalnog krema sadrži 20mg

Nezaštićeno, generičko ime: klotrimazol


Kako lek canesten 3 vaginalni krem deluje?
Vaginalni krem Canesten 3 se upotrebljava za lečenje infekcija vagine koje prouzrokuju gljivice. Aktivna supstanca, klotrimazol, inhibira rast i razmnožavanje ćelija gljivica, kao što su kvasnice i brojne druge gljivice, kao i nekih bakterija.


Kada se lek canesten 3 vaginalni krem upotrebljava?
Kod infektivnog iscedka izazvanog kvasnicama; kod upale vagine izazvane kvasnicama - obično Candida  i super infekcija bakterijama koje su osetljive na klotrimazol.


Lek se ne upotrebljava kod dece ispod 16 godina.


Šta morate da pročitate pre upotrebe leka?
Upozorite lekara ako uzimatedruge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Kada ne smete uzimati lek?

 

Nemojte upotrebljavati lek Canesten 3 vaginalni krem ako ste preosetljivi na klotrimazol ili bilo koje druge sastojke leka.
Ne koristiti kod infekcija noktiju i skalpa.


Kada je potrebno da se konsuttujete sa lekarom pre upotrebe Canesten 3 vaginalnog krema?
Ovde su navedene situacije kada se proizvod koristi samo u određenim situacijama i to veoma oprezno.
Obratite se lekaru ukoliko je ovo prvi put da se oboljenje pojavilo ako ste imali gljivičnu infekciju više od četiri puta u poslednjih 12 meseci.


Upozorenja i mere opreza:

Cetostearilalkohol može da izazove lokatne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).
Potrebna je konsultacija sa lekarom ukoliko je ovo prvi put da su se kod pacijenta javili simptomi kandidnog vaginitisa.

Pre upotrebe Canesten 3 vaginalnog krema, potrebna je konsultacija sa tekarom u sledećim slučajevima:

 • infekcija kandidnog vaginitisa se pojavila više od 2 puta u poslednjih šest meseci
 • predhodna istorija seksualno prenosivih bolesti ili kontakt sa partnerom sa seksualno prenosivim bolestima
 • trudnoća ili sumnja na trudnoću
 • godine ispod 16 ili iznad 60 godina
 • poznata preosetljivost na imidazole ili druge vaginalne protivgljivične proizvode

Canesten 3 vaginalni krem ne bi trebalo upotrebiti bez predhodne konsultacije sa lekarom ukoliko postoji bilo koji od sledećih simptoma:

 • iregularno vaginalno krvarenje
 • abnormalno vaginalno krvarenje ili sukrvičavi iscedak
 • vulvalni ili vaginalni čirevi, plikovi ili sor
 • bol u donjem delu stomaka ili dizurija
 • bilo koje neželjeno dejstvo povezano sa tretmanom kao što je crvenilo, iritacija ili oticanje
 • groznica ili jeza
 • mučnina ili povraćanje
 • dijareja
 • vaginalni iscedak neprijatnog mirisa

Pacijente treba posavetovati da konsultuju svog lekara ako se simptomi ne povuku u roku od 7 dana.


Primena u trudnoći i dojenju:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Canesten 3 vaginalni krem treba koristiti samo nakon što Vaš lekar proceni odnos koristi i rizika. U toku trudnoće preporučujemo terapiju vaginalnim tabletama bez aplikatora ili da terapiju vaginalnim kremom sprovede lekar. U toku perioda dojenja možete koristiti Canesten 3 vaginatni krem prema instrukcijama Vašeg lekara.


Na šta morate pazitiako uzimate druge lekove:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

Napomena:
Pomoćne supstance koje se nalaze u vaginalnom kremu (naročito stearati) mogu da smanje efikasnost i bezbednost proizvoda od lateksa (npr. kondomi, dijafragme) prilikom istovremene upotrebe.


Kako se lek Canesten 3 vaginalni krem upotrebljava?
Ukoliko mislite da lek Canesten 3 vaginalni krem suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Lek mora da se uzima na način kao što je to propisano u ovom uputstvu (osim ako Vam je lekar propisao drukčije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.


 

Koliko Canesten 3 vaginalnog krema treba da upotrebite i koliko često?
Tri večeri uzastopno treba istisnuti po jedno punjenje aplikatora (oko 5g) što dublje u vaginu.


 

Kako upotrebiti Canesten 3 vaginalni krem?
Najpre treba izvući klip aplikatora, sve dok se ne zaustavi. Otvorite tubu i pričvrstite na nju aplikator. Pažljivim stiskanjem tube punite aplikator. Aplikator skinite sa tube i umetnite ga u vaginu (najbolje ležeći na leđima sa pomalo savijenim nogama) te istiskajte sadržaj aplikatora, dok god ga ne ispraznite.

Prazan aplikator odbacite. Svaki put upotrebite novi aplikator.

Upotreba vaginalnog krema Canesten 3 u toku menstruacije se ne preporučuje.


Kotiko dugo treba upotrebljavati Canesten 3 vaginalni krem?
Simptomi prouzrokovani vaginalnom gljivičnom infekcijom (kao što su svrab, sekret, bolno peckanje) obično se poboljšaju već za četiri dana nakon početka lečenja. Ako znaci infekcije ne nestanu u potpunosti nakon lečenja, konsultujte lekara. Trodnevno lečenje je obično dovoljno da se eliminiše gljivična infekcija. U slučaju potrebe, lečenje se može ponoviti.


 

Ukoliko ste zaboravili da upotrebite lek canesten 3 vaginalni krem:
Ukoliko ste uveče zaboravili uzeti propisanu dozu leka, možeteto učiniti sledećeg jutra. U slučaju da ste potpuno zaboravili na lek, količina upotrebljenog vaginalnog krema sledeći put ne sme biti veća; nastavite sa lečenjem u skladu sa preporukom.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


Šta se dešava ako naglo prestanete da upotrebljavate lek canesten 3 vaginalni krem?

 

Želite li gljivičnu infekciju u potpunosti izlečiti i sprečiti njeno ponavljanje, lečenje ne smete obustaviti bez konsultacije sa lekarom. U slučaju da to ipak učinite, rizikujete da Vam se botest ponovi. Lečenje ne smete obustaviti odmah nakon nestanka simptoma infekcije, već morate nastaviti 3 dana uzastopno, kao što je to propisano u ovom uputstvu.


Neželjena dejstva leka:

Kao svi lekovi tako i Canesten 3 vaginalni krem može da ima neželjena dejstva.

Učestalost neželjenih dejstava:
Veoma uobičajena: više od 1 u 10 tretiranih pacijenata
Uobičajena: više od 1 u 100 tretiranih pacijenata
Neuobičajena: više od 1 u 1.000 tretiranih pacijenta
Retka: više od 1 u 10.000 tretiranih pacijenta
Veoma retka: 1 ili manje u 10.000 tretiranih pacijenata, uključujući izolovane slučajeve.

Retko mogu da se jave blago peckanje ili iritacija odmah nakon primene vaginalne tablete. Veoma retko ovo nije podnošljivo za pacijenta i mora da prekine tretman.

Ostala neželjena dejstva:
Opšti poremećaji: alergijske reakcije (sinkope, hipotenzija, dispnea, gastro- intestinalni poremećaji), bol, poremećaji kože i subkutanog tkiva: svrab.


Šta uraditi kada se jave neželjena dejstva?
U slućaju da su se neželjena dejstva pojavila po prvi put ili da se stanje pogoršalo, prestanite da uzimate vaginalni krem Canesten 3 i konsultujte se sa lekarom.
Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Canesten3 vaginalni krem, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


Čuvanje:
Držati lek Canesten 3 vaginalni krem van domašaja dece!
Čuvati na temperaturi do 25°C.


 

Rok upotrebe:
Rok upotrebe je tri godine i označen je na spoljašnjem pakovanju i tubi.
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!
Rok upotrebe posle otvaranja pakovanja iznosi 4 nedelje ako se proizvod čuva na sobnoj temperaturi.


Pakovanje: 20g

Način izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Posebne mere uništavanja neupotrebuenog leka ili ostatka leka:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:
Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd.

Naziv i adresa proizvođača:
BayerSchering Pharma AG, 51368 Leverkusen, Nemačka Bayer.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.