Canesten 1, vaginalete

Canesten 1, vaginalete
Šifra:
L478
Cena:436,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!


Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.


Zaštićen naziv leka: Canesten® 1,

Jačina leka: 500mg vaginalna tableta,

Nezaštićeno, generičko ime: klotrimazol.
 


Sadržaj aktivnih supstanci:
Jedna vaginalna tableta sadrži 500mg klotrimazola.
 


Sadržaj pomoćnih supstanci:
Kalcijum-laktat, pentahidrat; krospovidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat; kukuruzni skrob; hipromeloza; celuloza, mikrokristalna; mlečna kiselina.
 


Sastav:
Jedna vaginalna tableta sadrži 500mg klotrimazola.


Lek Canesten 3 vaginalne tablete mogu se dobiti u kutiji sa po 3 vaginalne table u blisteru i jednim aplikatorom.


Kako lek Canesten 1 vaginalna tableta deluje?
Vaginalna tableta Canesten 1 se upotrebljava za lečenje infekcija vagine koje prouzrokuju gljivice. Aktivna supstanca, klotrimazol, inhibira rast i razmnožavanje ćelija gljivica, kao što su kvasnice i brojne druge gljivice, kao i nekih bakterija.


Kada se lek Canesten 1 vaginalna tableta upotreljavaju?
Kod infektivnog iscedka izazvanog kvasnicama; kod upale vagine izazvane kvasnicama - obično Candida - i superinfekcija bakterijama koje su osetljive na klotrimazol.
Ne preporučuje se primena kod dece.


Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Kada ne smete uzimati lek?
Nemojte upotrebljavati lek Canesten 1 vaginalne tablete ako ste preosetljivi na klotrimazol ili bilo koje druge sastojke leka.


Kada je potrebno da se konsultujete sa lekarom pre upotrebe Canesten 1 vaginalnih tableta?
Ovde su navedene situacije kada se proizvod koristi samo u određenim situacijama i to veoma oprezno.
Obratite se lekaru ukoliko je ovo prvi put da se oboljenje pojavilo ako ste imali gljivičnu infekciju više od četiri puta u poslednjih 12 meseci.


Upozorenja i mere opreza:
Potrebna je konsultacija sa lekarom ukoliko je ovo prvi put da su se kod pacijenta javili simptomi kandidnog vaginitisa.
Pre upotrebe Canesten 1 vaginalnih tableta, potrebna je konsultacija sa lekarom u sledećim slučajevima:

 • infekcija kandidnog vaginitisa se pojavila više od 2 puta u poslednjih šest meseci
 • predhodna istorija seksualno prenosivih bolesti ili kontakt sa partnerom sa seksualno prenosivim bolestima
 • trudnoća ili sumnja na trudnoću
 • godine ispod 16 ili iznad 60 godina
 • poznata preosetljivost na imidazole ili druge vaginalne protivgljivične proizvode

Canesten 1 vaginalne tablete ne bi trebalo upotrebiti bez predhodne konsultacije sa lekarom ukoliko postoji bilo koji od sledećih simptoma:

 • iregularno vaginalno krvarenje
 • abnormalno vaginalno krvarenje ili sukrvičavi iscedak
 • vulvalni ili vaginalni čirevi, plikovi ili sor
 • bol u donjem delu stomaka ili dizurija
 • bilo koje neželjeno dejstvo povezano sa tretmanom kao što je crvenilo, iritacija ili oticanje
 • groznica ili jeza
 • mučnina ili povraćanje
 • dijareja
 • vaginalni iscedak neprijatnog mirisa

Pacijente treba posavetovati da konsultuju svog lekara ako se simptomi ne povuku u roku od nedelju dana nakon upotrebe vaginalnih tableta. Ukoliko se kandidna infekcija povrati nakon 7 dana, vaginalne tablete se mogu ponovo upotrebiti. Međutim, ukoliko se kandidna infekcija pojavi češće od 2 puta u šest meseci, pacijente treba posavetovati da konsultuju svog lekara.


Primena u trudnoćl i dojenju:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Canesten 1 vaginalne tablete treba koristiti samo nakon što Vaš lekar proceni odnos koristi i rizika. U toku trudnoće preporučujemo terapiju vaginalnim kremom ili vaginalnim tabletama bez aplikatora.
U toku perioda dojenja možete koristiti Canesten 1 vaginalne tablete prema instrukcijama Vašeg lekara.


Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


Napomena:
Pomoćne supstance koje se nalaze u vaginalnim tabletama (naročito stearati) mogu da smanje efikasnost i bezbednost proizvoda od lateksa (npr. kondomi, dijafragme) prilikom istovremene upotrebe.


Ukoliko mislite da lek Canesten 1 vaginalne tablete suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Lek mora da se uzima na način kao što je to propisano u ovom uputstvu (osim ako Vam je lekar propisao drukčije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.


Kako upotrebiti Canesten 1 vaginalne tablete?

Umetanje vaginalne tablete pomoću aplikatora:
Najpre treba izvući klip aplikatora, sve dok se ne zaustavi. Zatim vaginalnu tabletu stavite u aplikator, tako da zaokrugljeni deo tablete (oko polovine tablete) viri napolje. Pri tome zaokrugljeni deo aplikatora nežno stisnite prstima. Aplikator pažljivo gurnite što dublje u vaginu. Najbolje je da pri tome ležite na leđima.
Klip aplikatora pažljivo gurajte, sve dok se tableta ne smesti u vagini. Aplikator izvucite.Nakon upotrebe aplikator treba dobro isprati vrućom (ali ne vrelom) vodom.


Umetanje vaginalne tablete bez aplikatora:
Vaginalnu tabletu treba umetnuti uveče opranim rukama što dublje u vaginu. Najbolje je da pri tome ležite na leđima sa pomalo savijenim nogama.
 


Upotreba vaginalne tablete Canesten 1 u toku menstruacije se ne preporučuje.


Koliko dugo treba upotrebljavati Canesten 1 vaginalne tablete?
Simptomi prouzrokovani vaginalnom gljivičnom infekcijom (kao što su svrab, sekret, bolno peckanje) obično se poboljšaju već za četiri dana nakon početka lečenja. Ako znaci infekcije ne nestanu u potpunosti nakon 4 dana, konsultujte lekara.
Jednodnevno lečenje je obično dovoljno da se eliminiše gljivična infekcija. U slučaju potrebe, lečenje se može ponoviti.
 


Upozorenje:
Ako je vagina suva, vaginalna tableta se neće u potpunosti rastvoriti. Iz vagine se izlučuju komadići tablete koji se mogu primetiti na gaćicama. Ukoliko se vaginalna tableta u toku noći ne rastvori do kraja, preporučujemo upotrebu vaginalnog krema.
 


Neželjena dejstva leka:
Kao svi lekovi tako i Canesten 1 vaginalna tableta može da ima neželjena dejstva.


Učestalost neželjenih dejstava:
Veoma uobičajena: više od 1 u 10 tretiranih pacijenata
Uobičajena: više od 1 u 100 tretiranih pacijenata
Neuobičajena: više od 1 u 1.000 tretiranih pacijenta
Retka: više od 1 u 10.000 tretiranih pacijenta
Veoma retka: 1 ili manje u 10.000 tretiranih pacijenata, uključujući izolovane slučajeve.


Retko mogu da se jave blago peckanje ili iritacija odmah nakon primene vaginalne tablete. Veoma retko ovo nije podnošljivo za pacijenta i mora da prekine tretman.


Ostala neželjena dejstva:
Opšti poremećaji: alergijske reakcije (sinkope, hipotenzija, dispnea, gastro- intestinalni poremećaji), bol, poremećaji kože i subkutanog tkiva: svrab.


Šta uraditi kada se jave neželjena dejstva?
U slučaju da su se neželjena dejstva pojavila po prvi put ili da se stanje pogoršalo, konsultujete se sa lekarom.
Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Canesten 1 vaginalnu tabletu, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


Čuvanje:
Držati lek Canesten 1 vaginalnu tabletu van domašaja dece!
Čuvati na temperaturi do 30°C.
 


Rok upotrebe:
Rok upotrebe je četiri godine i označen je na spoljašnjem pakovanju i blisteru.
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


Pakovanje: 1 tableta.


Način izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Posebne mere uništavanja neupotrebuenog leka ili ostatka leka:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:
Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd.

Naziv i adresa proizvođača:
BayerSchering Pharma AG, 51368 Leverkusen, Nemačka Bayer.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.