Sinedol gel

Sinedol gel
Šifra:
L401
Cena:345,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.


SINEDOL (500 i.j./g+150mg/g+25mg/g) gel.

Šta je lek sinedoli čemu je namenjen?
SINEDOL, gel je preparat u čiji sastav ulaze heparin natrijum, dimetilsulfoksid i dekspantenol. Namenjen je lečenju sportskih povreda i drugih povreda mišića, tetiva i zglobova izazvanih tupom silom. Takođe, koristi se u lečenju bolesti perifernih vena, kao i kod akutnog neuralgičnog bola i zapaljenja u regiji ramenog zgloba.


Sastav:
1 g gela sadrži:
heparin-natrijum 500 i.j. dimetilsulfoksid 150 mg dekspantenol 25 mg
 


Kako lek Sinedol deluje?
Lek Sinedol gel dejstvom heparina sprečava koagulaciju (zgrušavanje) krvi kod sportskih i drugih povreda. Druge aktivne sup- stance u preparatu su dimetilsulfoksid i dekspantenol. Dimetilsulfoksid omogućuje brže prodiranje heparina kroz kožu, i na taj način pojačava njegovo dejstvo, a deluje i protivzapaljenski, smanjujući bol i otok tkiva. Dekspantenol pomaže zarastanje i re- generaciju (obnavljanje) oštećene kože.
 


Kada se lek Sinedol upotrebljava?
Sinedol se upotrebljava kod sportskih i drugih povreda (kao što su podlivi, iščašenja i uganuća) i kod oboljenja kao što su bur- zitis i tendovaginitis (zapaljenje omotača tetiva). Takođe, Sinedol gel se može koristiti i kod oboljenja perifernih vena kao što su: tromboflebitis (zapaljenje vena povezano sa stvaranjem tromba), proširene vene i posledične promene na koži, kao i kod akutnog neuralgičnog bola i zapaljenja u regiji ramenog zgloba.
 


Šta morate da pročitate pre upotrebe leka?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
 


Kada ne smete uzimati Sinedol?

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na heparin, dimetilsulfoksid, dekspantenol ili na druge sastojke u preparatu
  • Ukoliko imate bronhijalnu astmu
  • Ukoliko ste trudni ili dojite
  • Ukoliko imate oštećenje jetre ili bubrega bez obzira na uzrok
  • Ukoliko imate lupus erythematodes (bolest kože sa crvenim pločastim žarištima i beličastim Ijuspicama na površini)
  • Lek se ne primenjuje kod dece mlađe od 5 godina.

Upozorenja i mere opreza:
Ne preporučuje se primena leka na otvorene rane.
Pojava alergijskih kožnih reakcija zahteva prekid terapije.

Uzimanje leka Sinedol sa hranom ili pićima:
Nije primenljivo.


Primena u trudnoći i dojenju:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Sinedol gel se ne može primenjivati u periodu trudnoće i dojenja.

Uticaj na psihofizičke sposobnostl prilikom upravljanja motormm vozilom i mašinama:
Nema podataka da preparat može da utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja ma- šinama.


Šta morate da znate o pomoćnim materijama koje sadrži lek Sinedol?
Nema značajnih informacija o pomoćnim supstancama koje sadrži ovaj preparat.


Na šta morate pazitiako uzimate druge lekove:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u bu- dućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta. Ove informacije su izuzetno važne jer upotreba više od jednog leka u isto vreme može oslabiti ili pojačati njihovo dejstvo.
Sinedol gel ne treba koristiti uporedo sa sulindakom, protivzapaljenskim lekom koji spada u grupu antireumatika.
Pre upotrebe Sinedol gela, konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko koristite neke od preparata koji se primenjuju na kožu. Ni- jedan drugi lek ne sme da se primeni na površinu kože neposredno pre ili posle nanošenja Sinedol gela.


Kako se lek Sinedol upotrebljava?
SINEDOL gel se nanosi dva puta dnevno na obolelo mesto, u tankom sloju i bez utrljavanja. Posle primene gela površinu kože ne treba pokrivati zavojem.
Koža mora da bude suva i čista pre nanošenja SINEDOL gela.


UKoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno, ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, obratite se odmah Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Sinedol:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, ne nadoknađujte je tako što ćete duplirati sledeću dozu. Umesto toga, treba da na- stavite uzimanje leka, odnosno sledeće doze, kada je za to vreme.


Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Sinedol?
Ne treba očekivati posebne efekte ako naglo prestanete da uzimate Sinedol gel.


Neželjena dejstva leka:
Kao i svi lekovi, tako i Sinedol može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.
Opisani su slučajevi gastrointestinalnih neželjenih efekata, kao što su mučnina, povraćanje, proliv, zatvor i gubitak apetita.
U pojedinačnim slučajevima, dolazilo je do reakcija preosetljivosti, kao što su koprivnjača i angioneurotski edem (naglo na- stajanje lokalizovanog otoka koji najčešće zahvata lice ili vrat).
Heparin može izazvati trombocitopeniju (smanjen broj krvnih pločica). Opasnost od krvavljenja je veća kod osoba koje kon- zumiraju velike količine alkohola.
Dimetilsulfoksid primenjen na kožu, naročito u velikim koncentracijama može izazvati zapaljenje, peckanje, svrab, eritem (crvenilo), koprivnjaču i pojavu plikova; prilikom narednih nanošenja, ove reakcije obično izostaju. Bez obzira na način apli- kacije, dimetilsulfoksid može da izazove prolaznu kratkotrajnu promenu oseta ukusa, zadah na beli luk (koji nestaje nakon nekoliko minuta) i alergijsku senzibilizaciju.
Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Sinedol gel, a nisu pomenuti u uputstvu, obave- stite Vašeg lekara ili jarmaceuta.


Čuvanje:
Držite lek Sinedol van domašaja dece!
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Pakovanje: Tuba sa 40 g gela .

Rok upotrebe:
5 (pet) godina.
Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


Način izdavanja leka:
Sinedol gel se izdaje bez lekarskog recepta.

Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostataka leka:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama,merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.