Milgamma 100

Milgamma 100
Šifra:
L158
Cena:548,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vam i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Zaštićen naziv ieka, jačina leka, farmaceutski oblik: Milgamma® 100 obložena tableta

Nezaštićeno, generičko ime: benfotiamin i pirldoksin

Sadržaj aktivnih supstanci: 1 obložena tableta sadrži: 100mg benfotiamina i 100mg piridoksin-hidrohlorida

Sadržaj pomoćnih supstanci: 1 obložena tableta sadrži: silica, colioidalis anhydrica, celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; povidon K 30; talk i visokolančani parcijalni gliceridi, šelak, saharoza, kalcijum-karbonat, arapska guma, kukuruzni skrob, titan-dioksid (E 171), makrogol 6000, glicerol 85%, polisorbat 80 i montanglikol vosak

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:  Worwag Pharma GmbH&Co. KG-PREDSTAVNIŠTVO, Zahumska 23a/l, 11 000 Beograd

Naziv i adresa proizvođača: Worwag Pharma GmbH&Co. KG, Calwer StraBe 7, D-71034 Boblingen Nemačka


ŠTA JE LEK Milgamma® 100 I ČEMU JE NAMENJEN?
Lek Milgamma® 100 obložene tablete je mešavina benfotiamina (vitamin Bi) i piridoksin- hlorida (vitamin B6) i koristi se za lečenje stanja nedostatka vitamina Bi i B6 .

SASTAV :
1 obložena tableta sadrži 100mg benfotiamina i 100mg piridoksin- hidrohlorida

Farmaceutski oblik i sadržaj: obložena tableta


KAKO LEK Milgamma® 100 DELUJE?
-  Vitamini B grupe se ne propisuju samo za lečenje posledica njihovog nedostatka, već, u većim dozama, imaju široko terapijsko dejstvo. Koriste se za smanjenje bolova i kao regenerativno sredstvo za tkiva i nerve.
-  B1 reguliše razgradnju ugljenih hidrata, što je posebno značajno za metabolizam nerava.
-  B6 reguliše razgradnju belančevina, masti i ugljenih hidrata.


KADA SE LEK Milgamma® 100 UPOTREBLJAVA?
Ovaj lek se upotrebljava:
-  Za lečenje nedostatka vitamina B1 i B6 koje su nastale kao posledica primene dijete, malabsorbcije i pothranjenosti koje se ne mogu rešiti odgovarajućom ishranom
-  Za prevenciju polineuropatije kod hronične primene izonijazida
-  Za prevenciju grčeva povezanih sa hroničnom primenom d-penicilamina i cikloserina
-  Za lečenje Leighove bolesti (subakutne nekrotizirajuće encefalomijelopatije) predpostavljene nasledne abnormalnosti u metabolizmu tiamina
-  Za terapiju tiamin-reaktivne laktične acidoze nastale kao posledica snižene aktivnosti piruvat karboksilaze u jetri; tiamin- reaktivne ketoacidurije; intermitetne cerebralne ataksije nastale kao posledica nedostatka piruvat dehidrogenaze i drugih metaboličkih poremećaja (primarna homocistinurija, cistationurija i hiperoksalurija)
-  Za prevenciju grčenja u novorođenčadi nastale kao posledica nedostatka glutamat dekarboksilaze i lečenje piridoksin zavisne anemije


ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


KADA NE SMETE UZIMATI LEK?
Ako ste preosetljivi na neki od sastojaka leka.


UPOZORENJA I MERE OPREZA:
Nema posebnih mera opreza.


UZIMANJE LEKA Milgamma® 100 obloženih tableta  SA HRANOM ILI PIĆIMA:
Ne postoje interakcije ovog leka sa hranomi pićima.


PRIMENA U TRUDNOCI I DOJENJU:
-  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, pcnavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
-  Nema idikacija da ovaj lek utiče na deformacip (teratogenost), genetske promene (mutagenost). Lek se može primenjivati tokom dojenja, ako se uzima u propisanim dozama.


UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA:
Upotreba ovog leka nema uticaja na psihofizičke sposobnosti.


ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK Milgamma® 100?
Nema značaja.


NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUCE LEKOVE:
-  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
-  Terapeutske doze piridoksin hlorida (vitamina B6) mogu oslabiti efekat levodope. Postoje i interakcije sa izonijazidom, D-penicilinaminom i cikloserinom.


KAKO SE LEK Milgamma® 100 UPOTREBLJAVA?

Ukoliko mislite da lek Milgamma 100 obložene tablete suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Kod teškog nedostatka vitamina uzima se 1 obložena tableta leka Milgamma® 100 do 3 puta dnevno, a u slučajevima manje ozbiljnog nedostatka vitamina, preporučuje se uzimanje 1 -2 obložene tablete dnevno. Nakon četiri nedelje terapije Vaš lekar če odlučiti da li ćete nastaviti sa terapijom. Preporučuje se dodavanje od 50mg piridoksina dnevno osobama koje dobijaju izonijazid i to u većim dozama(20 mg/kg) i 100mg dnevno kod osoba koje dobijaju penicilamin.

Za prevenciju grčeva usled uzimanja cikloserina uzima se 100-30 mg piridoksin- hidrohlorida dnevno podeljeno u više pojedinačnih doza.

Za lečenje Leighove bolesti preporučuje se doza od 100-300mg piridoksin- hidrohlorida dnevno podeljeno u više doza.

Za lečenje ostalih metaboličkih poremećaja uzima se 100-500mg piridoksin- hidrohlorida dnevno (doza može biti i niža kod pojedinih pacijenata sa primarnom hiperoksalurijom tip 1).

Uobičajena doza tiamina je 10-20mg dnevno, a u zavisnosti od nedostatka, doza može biti i 4 mg dnevno podeljeno u više doza.

Piridoksin zavisni grčevi kod novorođenčadi: 2-100mg piridoksin- hidrohlorida dnevno (doživotna terapija).

Idiopatska sideroblastna anemija koja reaguje na piridoksin: 200-600mg piridoksin- hidrohlorida dnevno u toku 1 -2 meseca, a potom 30-50mg doživotno.

Lek treba uzimati sa adekvatnom količinom tečnosti, u bilo koje vreme.


UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO Bl TREBALO:
-  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Milgamma® 100 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
-  Ako se pojave bilo kakvi simptomi odmah se obratite Vašem lekaru.


UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK Milgamma® 100:
-  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
-  Nastavite da uzimate lek Milgamma® 100 obložene tablete, kao i ranije u uobičajeno vreme i pobrinite se da ubuduće uzimate redovno propisane doze.


ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LEK Milgamma® 100?
Prestankom uzimanja ovog leka, Vi ugrožavate uspeh lečenja. Ako primetite bilo kakav neprijatan sporedni efekat, a mislite da je u vezi sa prestankom uzimanja leka Milgamma® 100 obloženih tableta, obratite se Vašem lekaru.


NEŽELJENA DEJSTVA LEKA:
-  U individualnim slučajevima može doći do alergiskih reakcija na koži u vidu urtikarije, crvenila kože, ili stanja šoka. Upotreba vitamina B6 u dozama većim od 1g, duže od dva meseca, može dovesti do pojave periferne neuropatije.
-  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Milgamma® 100, a nisu pomenuta u ovom uputstvu,obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


ČUVANJE I ROK UPOTREBE ČUVANJE:
-  Držati lek Milgamma 100 obložene tablete van domašaja dece!
-  Lek treba čuvati zaštićen od svetlosti i toplote.


ROK UPOTREBE:
5 godina.
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


NAČIN IZDAVANJA LEKA:
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA:
U skladu sa važećim propisima.


DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA:
Januar. 2010.

Pre upotrebe detaljno procitati uputstvo! O indikacijama, merama opreza i nezeljenim reakcijama na lek,posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom!