Neo-angin, Neoangin

Neo-angin, Neoangin
Šifra:
L528
Cena:503,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Neo-angin, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 do 4 dana, morate se obratiti svom lekaru.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


Štaje lek Neo-angin  i čemu je namenjen?
Lek Neo-angin je antiseptik za usta i grlo. Koristi se za prevenciju i efikasnu ranu terapiju manjih infekcija usta i grla. Na taj način se smanjuje upotreba antibiotika. Ove infekcije dovode do zapaljenja sa simptomima poput sledećih: bol u grlu, promuklost, katar, prehlade, angina, zapaljenje oralne i faringealne sluzokože, kao i desni. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 6 godina.
 


Šta treba da znate pre neco što uzmete lek Neo-angin ?
Lek Neo-angin ne smete koristiti ako ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci (amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, levomentol) ili na bilo koji drugi sastojak leka Neo-angin. Lek Neo-angin nije za decu mlađu od 6 godina.


Kada uzimate Neo-angin , posebno vodite računa:
Lek sadrži 2,58g maltitola (zamena za šećer), što treba uzeti u obzir ako bolujete od šećerne bolesti.
Ukoliko bolujete od retkog naslednog oboljenja netolerancije na fruktozu, obratite se svom lekaru pre uzimanja leka.


Primena drugih lekova:
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.
 


Uzimanje leka Neo-angin sa hranom ili pićima:
Lek Neo-angin se može uzimati nezavisno od hrane ili pića.
 


Primena leka Neo-angin u periodu trudnoće i dojenja:
Ukoliko ste trudni ili ako dojite, pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Nema dovoijno podataka o primeni ovog leka u periodu trudnoće i dojenja. Ispitivanja na životinjama nisu pokazala direktno ili indirektno štetno dejstvo na trudnoću, razvoj ploda, porođaj ili razvoj deteta nakon rođenja. Usled nedostatka podataka nije moguće u potpunosti isključiti rizik po plod, pa se bez konsultacije sa lekarom primena ovog leka u periodu trudnoće, kao i u periodu dojenja ne preporučuje.
 


Uticaj leka Neo-angin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Ovaj lek nema uticaja na sposobnost upravljanja motomim vozilima i rukovanja mašinama.
 


Važne informacije o nekim sastojcima leka Neo-angin :
Lek sadrži maltitol. Ukoliko Vam je lekar rekao da bolujete od retkog naslednog oboljenja netolerancije na neke šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Lek sadrži 2,58g maltitola koji je zamena za šećer (odgovara približno 0,22 šećeme jedinice), štotreba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti. Zbog prisustva maltitola u svom sastavu lek može delovati blago laksativno.
Lek Neo-angin  sadrži boju Ponceau 4R 80% (E124), koja može izazvati alergijske reakcije.
 


Kako se upotrebljava lek Neo-angin ?
Lek Neo-angin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Ukoliko nije drugačije propisano, odrasli i deca starija od 6 godina treba da na svaka 2 do 3 sata u ustima polako rastope jednu lozengu. Maksimalna dnevna doza je 6 lozengi.
Posavetujte se sa svojim lekarom ukoliko se simptomi Vaše bolesti pogoršaju ili ukoliko ne dođe do njihovog poboljšanja nakon 3-4 dana.
 


Ako ste uzeli više Neo-angin nego što je trebalo:
Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.
 


Ako ste zaboraviii da uzmete Neo-angin :
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu lozengu. Dalju upotrebu nastavite na propisani način. Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
 


Moguća neželjena dejstva:
Lek Neo-angin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva se po učestalosti ispoljavanja svrstavaju na sledeći način:

Veoma česta         više od 1 na 10 pacijenata
Česta                   manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 pacijenata
Povremena            manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 pacijenata
Retka                   manje od 1 na 1000, ali više od 1 na 10000 pacijenata
Veoma retka          manje od 1 na 10000 pacijenata, uključujući individuatne slučajeve

Nakon upotrebe ovog leka primećena su sledeća neželjena dejstva:
Veoma retka: nadražaj sluznice usta, ždrela i želuca. Takode su moguće alergijske reakcije.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, moiimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


Kako čuvati lek Neo-angin ?
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
 


Rok upotrebe:
2 godine
Nemojte koristiti lek Neo-angin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
 


Čuvanje:
Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


Pakovanje: 24 lozenge u blister pakovanju.


Šta sadrži lek Neo-angin ?
Jedna lozenga sadrži:
Aktivne supstance: amilmetakrezol    0,6mg.
2,4-dihlorbenzil aikohoi 1,2mg levomentoi    5,72mg.
 


Ostali sastojci su:
Ulje zvezdastog anisa; ulje pitome nane: tečni maltitol: vinska kiselina; boja: Ponceau 4R 80% (E124).


Kako izgteda lek Neo-angin i sadržaj pakovanje:
Okrugle, blago bikonveksne, slabo prozirne lozenge cn/ene boje, karakterističnog prijatnog ukusa.
Bez šećera. Kutija sa 24 lozenge u blister pakovanju.
 


Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.