Efferalgan šumeće tablete

Efferalgan šumeće tablete
Šifra:
L627
Cena:194,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.


Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara

Nezaštićeno, generičko ime: Paracetamol.


Sadržaj aktivnih supstanci:

Jedna Efferalgan 500mg šumeća tableta sadrži aktivnu supstancu: Paracetamol  500mg


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Limunska kiselina anhidrovana, natrijum-karbonat anhidrovan, natrijum-bikarbonat, sorbitol, saharin-natrijum, natrijum- dokuzat, povidon, natrijum-benzoat.


Šta su Efferalgan 500mg šumeće tablete i čemu su namenjene?

Efferaigan 500mg šumeće tablete sadrže paracetamol. Jedna tableta sadži 500mg paracetamola.
 


Kako Efferalgan 500mg šumeće tablete deluju:
Efferalgan 500mg šumeće tablete snižavaju povišenu telesnu temperaturu i umiruju blage do umereno jake bolove.
 


Kada se Efferalgan 500mg šumeče tablete upotrebljavaju?
Efferalgan 500mg šumeće tablete namenjene su za lečenje oboljenja sa blagim do umerenim bolovima i povišenom temperaturom kao što su: glavobolja, gripozna stanja, zubobolja, bol u mišićima, menstrualni bol.
Lek je namenjen odraslima i deci težoj od 13kg (npr. deci starijoj od 2 godine).
Za primenu leka kod dece lakše od 13kg postoje drugi, pogodniji oblici paracetamola.
 


Šta morate da pročitate pre upotrebe leka:
Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od hroničnog oboijenja, poremećaja metabolizma ili ste preosetjivi na neke lekove.


Kada ne smete da uzimate lek:
Lek se ne sme da se koristi u slučaju:

  • poznate preosetljivosti na paracetamol ili bilo koji sastojak tablete
  • teškog oboljenja jetre

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, obratite se lekaru ili farmaceutu.
 


Upozorenja i mere opreza:

Obavezno se obratite lekaru u slučaju predoziranja ili slučajnog unosa prekomernih doza
Lek sadrži paracetamol. Postoje i drugi lekovi koji sadrže ovu aktivnu supstancu. Nemojte kombinovati ove lekove kako ne bi došlo do prekoračenja preporučene dnevne doze
Ukoliko bol potraje duže od 5 dana, povišena temperatura duže od 3 dana ili se stanje pogorša, ne treba produžavati lečenje bez saveta lekara ili farmaceuta
U slučaju teškog oboljenja jetre ili bubrega, obavezno se pre primene leka obratite lekaru
Ukoliko su vam potrebna dodatna objašnjenja, obratite se lekaru ili farmaceutu


Uzimanje Efferalgan 500mg šumeće tablete sa hranom ili pićima:
Nema uticaja.

Primena u trudnoći i dojenju:
Pre primene bilo kog leka posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Pod normalnim okolnostima, paracetamol se može koristiti tokom trudnoće i dojenja.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama:
Nema uticaja.
 


Šta morate da znate o pomoćnim materijama koje sadrže efferalgan 500mg šumeće tablete:
Lek sadrži sorbitol. Ne preporučuje se primena leka kod osoba sa naslednom netolerancijom fruktoze.
Ukoliko režim ishrane zahteva smanjen unos ili obustavu unosa soli, prilikom obračunavanja dnevnog unosa mora se uzeti u obzir količina natrijuma koji se nalazi u jednoj šumećoj tableti: 412,4mg.
 


Na šta morate pazitiako uzimate druge lekove:
Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Obavestite lekara da koristite ovaj lek ukoliko dobijete uput za odredivanje koncentracije mokraćne kiseline ili šećera u krvi.
 


Kako se efferalgan 500mg šumeće tablete upotrebljavaju:
Ukoliko mislite da lek Efferaigan 500 mg šumeće tablete suviše slabo ili jako deluju na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Lek je namenjen odraslima i deci težoj od 13kg (npr. deci starijoj od 2 godine).
Deca:
Doza paracetamola zavisi od težine deteta, približan uzrast za određenu težinu deteta dat je samo kao relativna odrednica.
Ukoliko ne znate težinu deteta, morate ga prethodno izmeriti kako bi mogla da se odredi tačna doza.
Postoje različiti oblici paracetamola na tržištu, tako da je moguće dozu prilagoditi težini deteta.
Preporučena dnevna doza:

Deca težine od 13 - 20kg (uzrasta oko 2-7 godina): po potrebi, pola šumeće tablete uzimati na 6 sati, vodeći računa da se ne uzme više od 4 puta po polovina šumeće tablete na dan.
Deca težine od 21 - 25kg fuzrasta oko 6-10 godina): po potrebi, pola šumeće tablete uzimati na 4 sata, vodeći računa da se ne uzme više od 6 puta po polovina šumeće tablete na dan.
Deca težine od 26 - 40kg (uzrasta oko 8-13 godina): po potrebi, 1 šumeću tabletu uzimati na 6 sati, vodeći računa da se ne uzme više od 4 šumeće tablete na dan.
Deca težine od 41 - 50kg fuzrasta oko 12-15 godina): po potrebi, 1 šumeću tabletu uzimati na 4 sata, vodeći računa da se ne uzme više od 6 šumećih tableta na dan.
Odrasli i deca teža od 50kg (starija od 15 godina): po potrebi, 1 do 2 šumeće tablete uzimati svaka 4 sata, u zavisnosti od jačine bola
Obično nema potrebe za uzimanjem većih doza od 3g paracetamola, odnosno 6 šumećih tableta Efferalgan 500mg na dan. U slučaju veoma jakih bolova, ukupna dnevna doza može biti 4g, odnosno 8 šumećih tableta.


NIKADA NE TREBA PRIMENJIVATI PARACETAMOL U DOZAMA VEĆIM OD 4g NA DAN (računajući sve primenjene lekove koji sadrže paracetamol). Razmak između dva uzimanja leka mora biti najmanje 4 sata.


Ukoliko temperatura deteta prelazi 38.5°C, u cilju poboljšanja lečenja, savetuje se sledeće:

  • da se skine odeća sa deteta
  • da dete unosi veće količine tečnosti
  • da dete ne boravi u zagušljivom i pregrejanom prostoru. Koliko često treba uzimati Efferalaan 500mg šumeće tablete

Pravilnom primenom izbegavaju se oscilacije jačine bolova i temperature. Vremenski razmak između dve primene leka kod dece mora biti najmanje 4 sata, a bilo bi najbolje 6 sati. Kod odraslih vremenski razmak između dve primene leka mora biti najmanje 4 sata.
U slučaju ozbiljnog oboljenja bubrega (renalna insuficijencija), vremenski razmak između dve primene mora biti najmanje 8 sati.
Ukoliko bolovi potraju duže od 5 dana, temperatura duže od 3 dana ili se stanje pogorša, ne treba nastaviti lečenje bez saveta lekara ili farmaceuta.
Lek ne koristiti tokom dužeg perioda bez saveta lekara.
 


Ukoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Efferalgan 500mg šumeće tablete nego što bi trebalo, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu!
Odmah se obratite lekaru ukoliko dođe do predoziranja ili slučajnog unosa većih doza.
 


Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Efferalgan 500mg šumeće tablete:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
 


Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate Efferalgan 500mg šumeće tablete:
Nije primenljivo.
 


Neželjena dejstva leka:
Kao i kod drugih iekova, kod različitih osoba mogu se javiti navedeni neželjeni efekti u lakšem ili težem obliku.
U ređim slučajevima postoji mogućnost pojave erupcija na koži, crvenila kože ili alergijskih reakcija sa znacima: iznenadni otok lica i vrata, zamor, pad krvnog pritiska. Odmah treba prekinuti lečenje, prestati sa primenom lekova koji sadrže paracetamol i obratiti se lekaru.
U veoma retkim slučajevima zabeleženi su izmenjeni rezultati kontrole krvne slike: mali broj jedne vrste belih krvnih zrnaca ili krvnih pločica, što može dovesti do krvarenja iz nosa ili desni. Ukoliko se javi ovo neželjeno dejstvo, obratite se lekaru. Obratite se lekaru ili farmaceutu i prijavite neželjeno ili neprijatno dejstvo leka i u slučaju kada nije navedeno u ovom uputstvu.
 


Čuvanje:
Lek čuvati van domašaja dece.
Nema posebnih uslova čuvanja.


Pakovanje: 16 šumećih tableta


Rok upotrebe:
3 godine.
Lek ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.
 


Način izdavanja leka:
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka:
Lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Slični proizvodi