Coldrex kapsule

Coldrex kapsule
Šifra:
L525
Cena:280,00 RSD
Ukupno glasova: 0

UPUTSTVO ZA PACIJENTA
COLDREX®, tableta, 500mg/ 25mg/ 5mg/ 20mg/ 30mg, 12 ili 24 tableta u pakovanju
Proizvoñač: GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Adresa: Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Republika Irska
Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited Beograd
Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija
Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik
COLDREX®, 500mg/ 25mg/ 5mg/ 20mg/ 30mg, tableta
INN: paracetamol, kofein, fenilefrin, terpin, askorbinska kiselina
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Meñutim, neophodno je da pažljivo koristite
lek Coldrex®, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 2-3 dana, morate se obratiti
svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Coldrex® i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Coldrex®
3. Kako se upotrebljava lek Coldrex®
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Coldrex®
6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK COLDREX® I ČEMU JE NAMENJEN
Lek Coldrex® je lek za lečenje prehlade i gripa koji sadrži pet aktivnih sastojaka:
- paracetamol-analgetik (smanjuje bol) i antipiretik (snižava visoku temperaturu)
- fenilefrin-hidrohlorid-dekongestiv koji otpušava zapušen nos i sinuse i tako Vam pomaže da lakše dišete
- kofein-blag stimulans
- terpin monohidrat-ekspektorans (olašava iskašljavanje)
- askorbinska kiselina (vitamin C) - koji je čest sastojak preparata za lečenje gripa i prehlade, koja se
dodaje da nadoknadi vitamin C koji se gubi u početnim fazama gripa i prehlade
Coldrex® u kratkom vremenskom intervalu oslobaña od simptoma gripa i prehlade. Ovi simptomi uključuju
glavobolju, bolove, zapušen nos, bol u sinusima i bol u grlu.


2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COLDREX®
Upamtite: Coldrex® sadrži paracetamol. Nemojte ga koristiti zajedno sa drugim preparatom koji sadrži
paracetamol.
Lek COLDREX® ne smete koristiti:
● ukoliko ste alergični na paracetamol, fenilefrin-hidrohlorid, kofein, terpin monohidrat ili vitamin C ili bilo koji
drugi sastojak leka
● ukoliko imate oboljenje jetre ili ozbiljno oboljenje bubrega
● ukoliko imate povišenu aktivnost štitne žlezde, šećernu bolest ili se lečite od visokog krvnog pritiska ili bolesti
srca
● ukoliko koristite triciklične antidepresive, beta-blokatore (koriste u lečenju srčanih tegoba i visokog krvnog
pritiska) ili ako koristite ili ste koristili antidepresive iz grupe inhibitora monoaminooksidaze tokom protekle 2
nedelje.


Kada uzimate lek COLDREX®, posebno vodite računa:
- Coldrex® tablete nisu namenjene za dugotrajnu upotrebu
- Ako se nastave simptomi bolesti i nakon terapije lekom Coldrex® , potražite savet lekara
- Čuvati lek van domašaja dece
- Ne povećavati naznačenu dozu


Primena drugih lekova
Ne koristite lek Coldrex® u isto vreme kad i druge lekove za lečenje prehlade ili dekongestive, niti sa drugim
lekovima koji sadrže paracetamol.
Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek
koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Konsultujte Vašeg lekara pre nego što počnete da uzimate lek Coldrex®, ako koristite metoklopramid,
domperidon (koji se koriste za lečenje mučnine i povraćanja), holestiramin koji se koristi za lečenje visokog
nivoa holesterola u krvi, ili koristite lekove za razreñenje krvi, npr. varfarin.


Uzimanje leka COLDREX® sa hranom ili pićima
Hronična upotreba alkohola povećava rizik od oštećenja jetre kod pacijenata koji uzimaju paracetamol.
Primena leka COLDREX® u periodu trudnoće i dojenja
Ukoliko ste u drugom stanju ili dojite, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da
koristite bilo koji lek, uključujući i Coldrex® tablete.
Uticaj leka COLDREX® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nije poznato da upotreba leka u uobičajenim dozama utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili na
rukovanje mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcima leka COLDREX®
Coldrex® sadrži paracetamol. Nemojte ga koristiti zajedno sa drugim preparatom koji sadrži paracetamol.


3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COLDREX®
Uvek se posavetujte sa Vašim lekarom ukoliko niste sigurni da li treba da uzimate ovaj lek.
Uobičajna doza je:
Odrasli i deca starija od 12 godina
1-2 tablete mogu se uzeti najviše 4 puta dnevno.
Ne sme se uzeti više od 8 tableta tokom 24 časa.
Ne davati deci mlañoj od 12 godina.
Ne uzimajte češće od svaka 4 časa.


Ako simptomi bolesti nastave i nakon terapije, obratite se Vašem lekaru.
Ako ste uzeli više leka COLDREX® nego što je trebalo
Morate odmah potražiti savet lekara, čaki i ako se osećate dobro.
Uzimanje više od preporučene doze paracetamola može izazvati oštećenje jetre.
Ako ste zaboravili da uzmete lek COLDREX®
Uzmite tabletu kada se setite.
Odrasli i deca preko 12 godina ne treba da uzimaju više od 8 tableta tokom 24 časa.
Ako naglo prestanete da uzimate lek COLDREX®


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i većina drugih lekova i lek Coldrex® može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih onih koji
koriste ovaj lek.


Neželjena dejstva su retka i mogu uključiti:
- alergijske reakcije ( može se javiti kožni osip)
- mučnina, proliv
- glavobolja, vrtoglavica
- malo povećanje krvnog pritiska
- veoma retko lupanje srca
- problemi sa spavanjem
- poremećaji krvi (koji se javljaju kod česte i dugotrajne upotrebe)
Ako bilo koje od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo
koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas recite svom lekaru ili farmaceutu i prestanite sa uzimanjem
leka Coldrex®.


5. KAKO ČUVATI LEK COLDREX®
Rok upotrebe
4 godine.
Ne koristiti lek Coldrex® nakon datuma isteka naznačenog na pakovanju.


Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.
Čuvati van domašaja dece.


6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek COLDREX®
Sadržaj aktivnih supstanci: 500 mg paracetamola, 25 mg kofeina, 5mg fenilefrin-hidrohlorida, 20 mg terpin,
monohidrata, 30 mg askorbinske kiseline.
Sadržaj pomoćnih supstanci: kukuruzni skrob, skrob preželatinizovani, talk, stearinska kiselina, polividon,
kalijum-sorbat, natrijum-laurilsulfat, Eurocol Sunset Yellow E110.


Kako izgleda lek COLDREX® i sadržaj pakovanja
Pakovanje sadrži 12 ili 24 tableta.
Nosilac dozvole i Proizvoñač
Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited
Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija
GlaxoSmithKline Dungarvan Limited
Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford, Republika Irska
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
jun 2009.


Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.
Broj i datum dozvole:
3765/2009/12 od 08.07.2009.
3766/2009/12 od 08.07.2009.