Aspirin 500mg

Aspirin 500mg
Šifra:
L498
Cena:276,00 RSD
Ukupno glasova: 0

UPUTSTVO ZA PACIJENTA
-  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrii informacije koje su važne za Vas.
-  Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga. potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.
-  Uputstvo sačuvajte. Možda ćete poželeti da ga ponovo pročitate.
-  Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru ili farmaceutu.
-  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana, obavezno posetite Vašeg lekara!


Zaštićen naziv ieka, jačina leka, farmaceutski oblik: ASPIRIN® 500mg tablete Nezaštićeno, generičko ime: Acetilsalicilna kiselina
Sadržaj aktivnih supstanci: Jedna tableta sadrži 500 mg acetilsalicilne kiseline.
Sadržaj pomoćnih supstanci: Ostali sastojci su celuloza u prahu i kukuruzni skrob.
Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd Naziv i adresa proizvođača: Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka


ŠTA SU ASPIRIN® 500mg TABLETE I ČEMU SU NAMENJENE?

SASTAV:
Jedna tableta sadrži 500mg acetilsalicilne kiseline
Farmaceutski oblik i sadržaj: Tablete, acetilsalicilna kiselina 500mg

PAKOVANJE:
Tablete Aspirin® 500mg mogu se dobiti u kutiji sa po 20 tableta (2 x 10 tableta u blister pakovanju)


KAKO ASPIRIN® 500mg TABLETE DELUJU?
Acetilsalicilna kiselina ublažava bolove, smanjuje povišenu telesnu temperaturu i deluje protivupalno.


KADA SE ASPIRIN® 500mg TABLETE UPOTREBLJAVAJU?
-  Tablete Aspirin® 500mg koriste se za:
-  Blag do umereni bol
-  Groznicu

Napomena: Usled rizika od Reyevog sindroma, deca i adolescenti ispod 16 godina tokom bolesti praćenih temperaturom ne treba da koriste Aspirin® 500mg tablete osim u slučaju da lekar nije tako propisao i ukoliko su druge terapijske mere ostale bez uspeha.

Aspirin® 500mg tablete ne treba primenjivati u dužem vremenskom periodu ili u visokim dozama bez konsultacije sa lekarom.


ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na tekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


KADA NE SMETE UZIMATI LEK ASPIRIN 500mg TABLETE:
-  Deca i adolescenti do 16 godina (Reye sindrom), osim ako nije izričito indikovano
-  Ako ste preosetljivi na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi sastojak leka
-  Ako ste imali alergijske reakcije u anamnezi na salicilate ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove, uključujući astmatične napade, bronhospazam, angioedem, urtikariju, rinitis
-  Kod čira na želucu i/ili dvanaestopalačnom crevu
-  Kod patološki povećane tendencije ka krvavljenju
-  Kod poremećaja u radu jetre i/ili bubrega
-  Kod ozbiljne, nestabilne srčane insuficijencije
-  Kod istovremene terapije metotreksatom u dozi 15mg ili više nedeljno
-  U toku poslednjeg trimestra trudnoće UPOZORENJA I MERE OPREZA


O upotrebi tableta Aspirin® 500mg morate se obavezno konsultovati sa lekarom:
-  Ako imate alergije (npr. reakcije na koži, svrab, koprivnjača) ili astmu, polensku kijavicu, nazalne polipe (oticanje sluzokože nosa), hronične infekcije respiratornog trakta
-  Ako se istovremeno lečite antikoagulansima
-  Ako ste već imali čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu ili gastrointestinalna krvavljenja
-  Ako Vam je smanjena funkcija jetre i/ili bubrega
-  Pre hirurških intervencija (uključujući i manje hirurške intervencije kao što je vađenje zuba); vreme krvaren- ja se može produžiti - obavestite lekara ili zubara ako ste uzeli Aspirin®
-  Kod dojenja i trudnoće (1 i 2 trimestar)


Ostale mere predostrožnosti:
Dugotrajna upotreba analgetika može izazvati glavobolje koje se ponavljaju prilikom dalje upotrebe ovih lekova. Uobičajena upotreba analgetika može dovesti do trajnog oštećenja bubrega sa rizikom od bubrežne insuficijencije (analgetska nefropatija). Rizik je naročito veliki kada se koristi nekoliko različitih analgetika uporedo.

U malim dozama acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može kod predisponiranih pacijenata dovesti do napada gihta.

Kod dugotrajne primene acetilsalicilne kiseline, stariji pacijenti moraju biti pod lekarskom kontrolom.


UZIMANJE ASPIRIN® 500mg TABLETA SA HRANOM ILI PIĆIMA:
Istovremeno uzimanje alkoholnih pića povećava rizik od krvavljenja iz gastrointestinalnog trakta.


PRIMENA U TRUDNOĆI I DOJENJU:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Tablete Aspirin® 500mg ne smete uzimati u toku poslednja tri meseca trudnoće. O upotrebi tableta Aspirin® 500mg u toku prvih šest meseci trudnoće ili u toku dojenja treba da se konsultujete sa lekarom.

Male količine acetilsalicilne kiseline i njenih metabolita prelaze u majčino mleko. Do sada nisu registrovani štetni efekti na odojče, pa stoga nije potrebno prekidati dojenje zbog povremene upotrebe preporučenih doza. Ipak, u slučaju produžene upotrebe ili upotrebe velikih doza, trebalo bi prestati sa dojenjem deteta.


DECA I ADOLESCENTI:
Postoji moguća povezanost pri primeni acetilsalicilne kiseline kod dece i adolescenata ispod 16 godina i nastanka Reyevog sindroma.

Zbog mogućnosti pojave Reyevog sindroma (retke, ali teške bolesti) lekovi koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu mogu se koristiti jedino nakon prethodne konsultacije sa lekarom.


UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVUANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA:
Nema posebnih predostrožnosti.


NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE:
Imajte u vidu da se ove intormacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje plani- rate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Povećanje efekta povećava rizik od neželjenih dejstava:
-  Lekova koji inhibiraju zgrušavanje krvi, npr. kumarin, heparin. Acetilsalicilna kiselina može povećati rizik od krvavljenja kada se uzima pre terapije za rastvaranje krvnih ugrušaka.
-  Inhibitora agregacije trombocita (lekova koji zaustavljaju lepljenje i grupisanje krvnih pločica) npr. tiklopidin
-  Lekova koji sadrže kortizon ili supstance poput kortizona (izuzetak je kortizon u supstitucionoj terapiji Adisonove bolesti ili primenjen na kožu) ili alkohola; povećani rizik od gastrointestinalnih ulkusa i krvavljenja
-  Ostalih nesteroidnih analgetika/antiflogistika (lekova za terapiju upale i bola), pri dozama od 3g acetilsalicilne kiseline dnevno i više (ekvivalentno sa 6 tableta)
-  Digoksina (leka koji se koristi za jačanje srčanog miSića), barbiturata i litijuma
-  Antidijabetika (lekova koji se koriste za snižavanje nivoa glukoze u krvi): nivo glukoze u krvi se može smanjiti
-  Metotreksata (leka koji se koristi u terapiji kancera i kod izvesnih reumatskih bolesti)
-  Valproinske kiseline (leka koji se koristi u terapiji cerebralnih konvulzija)
-  Hemoterapeutika - sulfonamida uključujući i kotrimoksazol
-  Trijodtironina

Umanjenje efekta:
-  Diuretika (lekova koji se koriste za povećanje izlučivanja urina), pri dozama od 3g acetilsalicilne kiseline dnevno i više (ekvivalentno sa 6 tableta)
-  ACE inhibitora (lekova koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska), pri dozama od 3g acetilsalicilne kiseline dnevno i više (ekvivalentno sa 6 tableta)
-  Urikozurika (lekova koji se koriste u terapiji gihta kao što su probenecid, benzbromaron, sulfinpirazon)


KAKO SE ASPIRIN® 500 MG TABLETE UPOTREBLJAVAJU
Ukoliko mislite da lek Aspirin® 500 suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Preporučene doze (ukoliko nije drukčije propisano):
-  Za odrasle: 1 - 2 tablete (500 - 1000mg) koje možete ponovo uzeti kroz 4-8 sati. Najveća dnevna doza je 8 tableta (4000mg acetilsalicilne kiseline).
-  Za decu stariju od 16 godina: Preporučena dnevna doza za decu je 60mg/kg telesne mase, podeljena na 4 do 6 pojedinačnih doza (15mg/kg svakih 6 sati ili 10 mg/kg svaka 4 sata).

Tabletu uzmite nakon jela uz veliku kolićinu tečnosti.

Tablete Aspirin® 500mg uzimajte najviše tri dana. Ako simptomi ne nestanu ili se ponavljaju, treba da se konsultujete sa lekarom.


UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO Bl TREBALO
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Aspirin® 500 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK ASPIRIN1 500 MG TABLETE
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


NEŽELJENA DEJSTVA LEKA
Kao svi lekovi i tablete Aspirin® 500mg mogu imati neželjena dejstva.

Navedena neželjena dejstva obuhvataju sva prijavljena neželjena dejstva nastala tokom tretmana acetilsalicilnom kiselinom, uključujući i ona tokom dugotrajne terapije velikim dozama kod reumatskih bolesti. Procena učestalosti, osim izolovanih slučajeva, bazirana je na kratkoročnoj upotrebi dnevnih doza ne većih od 3g acetilsalicilne kiseline (6 tableta Aspirin® 500).


Sledeća skala učestalosti se koristi za procenu frekvencije neželjenih dejstava:

Veoma uobičajena:

 • Više od 1 od 10 tretiranih pacijenata

Uobičajena:

 • više od 1 u 100 tretiranih pacijenata

Neuobičajena:

Retka:

 • Više od 1 pacijenta u 1.000 tretiranih
 • više od 1 pacijenta u 10.000 tretiranih

Veoma retka:

 • 1 ili manje u 10.000 tretiranih pacijenata, uključujući izolovane slučajeve
 • Gastrointestinalni trakt
 • Gastrointestinalni poremećaji kao što su gorušica, mučnina, povraćanje, abdominalni bol.

Retka:

 • Gastrointestinalno krvavljenje koje u veoma retkim slučajevima dovodi do anemije usled nedostatka gvožđa. Ukoliko se jave crne stolice ili povraćate krv, što su znaci ozbiljnog želudačnog krvarenja, morate odmah konsultovati lekara. Gastrointestinalni ulkusi, gde u veoma retkim slučajevima može doći do perforacija.

Veoma retka:

 • Povišene vrednosti jetrenih enzima.

Nervni sistem:

 • Glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sluha, tinitus (zujanje u ušima) i mentalna konfuzija mogu biti znaci predoziranja.

Krv:

 • Krvarenje, npr. krvarenje iz nosa i desni ili pojava modrica, moguće sa produženjem vremena krvarenja. Ovaj efekat može da traje 4 do 8 dana nakon upotrebe.

Neoubičajena:

 • Reakcije preosetljivosti na koži.

Retka:

 • Reakcije preosetljivosti kao što su ozbiljne reakcije na koži, moguće sa padom krvnog pritiska, otežano disanje, anafilaktičke reakcije, oticanje lica, jezika i grkljana (angiodem), naročito kod astmatičara.

Ako se jave pomenuta neželjena dejstva, nemojte ponovo uzeti Aspirin® 500 i konsultujte se sa lekarom.

Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Aspirin® 500, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


ČUVANJE I ROK UPOTREBE ČUVANJE:
Držati lek Aspirin 500mg tablete van domašaja dece!

Lek se čuva na temperaturi do 30C van domašaja dece


ROK UPOTREBE: 4 godine
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


NAČIN IZDAVANJA LEKA:
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA:
April, 2010.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.