Acc 200

Acc 200
Šifra:
L516
Cena:14,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.


Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.


Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik:
ACC* 200, 200mg, prašak za oralni rastvor.

Nezaštićeno, generičko ime:
Acetilcistein.


Sadržaj aktivnih supstanci:
3 g praška za oralni rastvor sadrži: Acetilcisteina 200 mg.

Sadržaj pomoćnih supstanci:
Askorbinska kiselina (vitamin C), saharin, saharoza, korigens mirisa (miris pomorandže).


Šta je lek acc 200 i čemu je namenjen?
ACC 200 sadrži materiju acetilcistein. Ona ima osobinu da u upaljenim disajnim putevima deluje na nastali sekret i, smanjujući njegovu gustinu, olakša i potpomogne iskašljavanje.

Objašnjenje:
Sadržaj kesice (3 g praška) treba rastvoriti u čaši vode, soka ili hladnog čaja.


Kako lek acc 200 deluje?
Acetilcistein poseduje osobinu da u gustom, žilavom i gnojavom sekretu, u upaljenim organima za disanje, hemijski deluje na veze između materija (mukopolisaharidi) koje ulaze u sastav tog sekreta. Na taj način acetilcistein smanjuje gustinu i žilavost sekreta, pa olakšava njegovo izbacivanje.


Kada se lek acc 200 upotrebljava?
Upotrebljava se kod svih akutnih i hroničnih zapaljenskih bolesti gornjih i donjih disajnih puteva koje su praćene pojavom gustog i žilavog sekreta.


Šta morate da pročitate pre upotrebe leka ?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Lekara morate obavestiti:

Ako ste noseći, ako pokušavate da ostanete u drugom stanju ili ako dojite svoju bebu,
Ako bolujete od šećerne bolesti,
Ako uzimate druge lekove, uključujući one koje ste bez recepta nabavili u apoteci.


Kada ne smete uzimati lek ?

Lek ne treba uzimati ako ste preosetljivi (alergični) na acetil- cistein ili na neku od pomoćnih materija u prašku.
Lek ne treba primenjivati ni kod osoba koje imaju vrlo redak, urođen poremećaj u varenju pojedinih šećera (fruktoza, glukoza, galaktoza, saharoza, maltoza).
Zbog visokog sadržaja (doze) acetilcisteina, lek ne treba davati deci mlađoj od 2 godine. Kod ovog uzrasta treba koristiti preparate sa manjom količinom acetilcisteina, npr. ACC 100 ili ACC Saft rastvor za oralnu primenu.


Upozorenja i mere opreza:

Ako se ispolje znaci preosetljivosti (alergije) na acetilcistein, sa davanjem leka se ne sme nastaviti.
Sadržaj šećera (sukroza), koji se koristi kao pomoćna materija, u jednoj kesici leka energetski odgovara 0,23 jedinica ugljenih hidrata.
Često i stalno uzimanje leka može da ošteti zubnu gleđ (karijes).


Uzimanje leka acc 200 sa hranom ili pićima:
Rastvaranjem sadržaja kesice u čaši tečnosti dobija se rastvor. Lek treba uvek uzimati posle obroka, a preporučuje se da se lek popije odmah posle pripreme. Tokom terapije unosi više tečnosti.


Primena u trudnoći i dojenju:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Iako nema podataka o štetnom delovanju, kada god je moguće, lek ne treba primenjivati u trudnoći ili tokom dojenja.


Upravljanja motornim vozilom i mašinama:
Lek nema uticaja na psihofizičke sposobnosti korisnika.


Šta morate da znate o pomoćnim materijama koje sadrži lek acc 200?
Reč je o pomoćnim materijama koje se uobičajeno koriste u farmaceutskoj industriji.


Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta. ACC 200 ne treba tokom dana uzimati istovremeno sa antibioticima iz grupe tetraciklina. Da bi se izbegla međusobna nepodnošljivost i smanjivanje efekta, između njihovih pojedinačnih doza treba obezbediti pauzu od najmanje 2 sata. Ako se ACC 200 uzima zajedno sa lekovima koji smiruju kašalj, u disajnim putevima, a zbog smanjenog refleksa, može doći do opasnog nagomilavanja sekreta.
Treba izbegavati da se ACC 200 uzima zajedno sa lekovima koji proširuju krvne sudove srca (nitroglicerin) jer može doći do pojačanja efekta ovih lekova na promer krvnih sudova i gustinu krvi.


Kako se lek acc 200 upotrebljava?

Ukoliko mislite da lek ACC 200 suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Kod akutnih oboljenja lek se obično uzima 4-5 dana, dok kod hroničnih bolesti (hronični bronchitis, mukoviscidoza) acetilcistein treba uzimati duže, tj. onoliko vremene koliko Vam savetuje lekar.
Uobičajena doza kod odraslih i dece starije od 14 godina iznosi 1 kesica (200 mg acetilcisteina) 2-3 puta na dan. Ukupna dnevna doza ne sme da pređe 400-600 mg acetilcisteina.
Doza za decu starosti 6-14 godina iznosi 1 kesica 2 puta dnevno, odnosno najviše 400 mg acetilcisteina/dan.
Deca starosti preko 6 godina: maksimalno 600 mg acetilcisteina/dan.


Ukoliko ste uzeli više leka nego što bl trebalo?
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka ACC 200 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
Do sada nisu opisani slučajevi predoziranja kada se lek proguta. Moguće je, međutim, da velike doze izazovu mučninu, nagon na povraćanje, povraćanje i proliv.
U takvim slučajevima odmah se treba javiti svom lekaru, obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili savet potražiti u Nacionalnom centru za kontrolu trovanja u Beogradu (VMA, Crnotravska 17, tel. 011/ 3608-440). U bolničkim uslovima, ako je neophodno, uradiće se ispiranje želuca i primeni lekovi koji popravljaju postojeće poremećaje.
Važno je, inače, znati da se acetilcistein, u mnogo većim dozama, daje u venu kao protivotrov kod trovanja paracetamolom i nekim gljivama.


Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek acc 200:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ako ste zaboravili da uzmete lek, narednu dozu uzmite samo u vreme koje je za to predviđeno.


Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek acc 200?
Nema posebnih upozorenja.


Neželjena dejstva leka:
Slično drugim lekovima, ACC 200 može izazvati neželjena dejstva. Ona su obično blaga i prolazna, a javljaju se na samom početku terapije kada se organizam prilagođava na delovanje leka.
Sasvim retko javlja se mučnina, gorušica, povraćanje i proliv. Pored ovoga opisana je pojava glavobolje, zapaljenja sluzokože usta (stomatitis) i zujanja u ušima (tinitus).
Izuzetno, kao znak alergije na acetilcistein, može doći do otežanog disanja, pada krvnog pritiska, osipa i erupcija na koži, ubrzanog rada srca, svraba i koprivnjače. Ove pojave su češće kod osoba čiji su organi za disanje preosetljivi, poput pacijenata koji već imaju astmu.
Ukoliko zapazite bilo koju od navedenih pojava, ili neki drugi poremećaj koji na ovom mestu nije pobrojan, neophodno je da savet odmah potražite od svog lekara ili farmaceuta.


Čuvanje:
Držati lek ACC 200 van domašaja decel.
Lek treba čuvati u originalnom pakovanju, zaštićen od svetlosti, na temperaturi do 25°C.
Pripremljeni rastvor leka treba popiti odmah nakon rastvaranja sadržaja kesice.


Rok upotrebe:
3 godine.
Lek ne treba koristiti posle isteka datuma označenog na spoljašnjem, kartonskom pakovanju.

Pakovanje: 20 kesica.

Način izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Posebne mere uništavanja neupotrebuenog leka ili ostatka leka:
Uništavanje se vrši u skladu sa postojećim propisima.


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:
Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd, Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija
Naziv i adresa proizvođača:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von- Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama,merama opreza i neželjenim reakcijama na lek odnosno medicinsko sredstvo, posavetovatujte se sa lekarom ili farmaceutom.