Voltaren emulgel

Voltaren emulgel
Šifra:
L573
Cena:655,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj iek možete kupiti bez lekarskog recepta, za iečenje biažih boiesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažijivo koristite ovaj iek kako bi od njega dobiii najboije rezuitate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete požeieti da ga ponovo pročitate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru iii farmaceutu. Ukoiiko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude boije posle nekoiiko dana, obavezno posetite Vašeg lekara!


Zaštićeni naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik: Voltaren® Emulgel®, 1%, gel
Nezaštićeno, generičko ime: diklofenak
Sadržaj aktivnih supstanci: 1g gela sadrži 11,6mg diklofenak- dietilamina što odgovara 10mg diklofenak natrijuma.
Sadržaj pomoćnih supstanci: Karbomer, makrogolceto- steariletar, kokoil kaprilokaprat, dietilamin, izopropilalkohol, parafin, tečni; propilenglikol, parfem krem 45% voda, prečišćena.
Naziv i adresa nosioca dozvoie za stavljanje leka u promet: Medis Intemational d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10d/1 pp7,11070 Novi Beograd
Naziv i adresa proizvodača: Novartis Pharma Productions GmbH, Oflinger Strasse 44, 79664 Wehr, Nemačka


ŠTA JE LEK Voltaren * Emulgel* I ČEMU JE NAMENJEN?

-  Voltaren® Emulgel® je specijalno formulisan za utrljavanje u kožu. Aktivna supstanca diklofenak spada u grupu lekova zvanih nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAID).
-  Lek Voltaren  Emuigel  se koristi za ublažavanje bolova, smanjenje zapaljenja i otoka kod brojnih bolnih stanja koja pogađaju zglobove i mišiće.


SASTAV:

Aktivna supstanca: diklofenak-dietiiamin
Pomoćne supstance: karbomer, makrogolcetosteariletar, kokoil kaprilokaprat, dietilamin, izopropil- alkohol, parafin, tečni; propilenglikol, parfem krem 45; voda, prečišćena.

Pakovanje:

Pakovanje sadrži 50 g gela u aluminijumskoj ili aluminijumskoj laminatnoj tubi, kartonskoj kutiji.


KAKO LEK Voltaren® Emulgel® DELUJE?

Voltaren Emuigel- ima protivupalno i anaigetsko delovanje (protiv bolova). Kod zapaljenja traumatskog ili reumatskog porekla protivupalna i analgetska svojstva Voltaren  Emulgel-a dovode do kliničkog odgovora karakterističnog po smanjenju zapaljivih otoka. Voltaren Emulgel takođe smanjuje osetljivost i bol kod pokreta.


KADA SE LEK Voltaren® Emulgel® UPOTREBLJAVA?

Lek Voltaren Emulgel se koristi:
-  Za ublažavanje bolova, zapaljenja i otoka kod povreda tetiva, ligamenata, mišića i zglobova: uganuća, istegnuća, povreda, bolovi u leđima (sportske povrede);
-  Kod lokalizovanih oblika reumatizma mekih tkiva: tendinitis (zapaljenje tetiva ili ligamenata, npr. teniski lakat), bursitis (zapaljenje ovojnice zgloba), sindrom rame-ruka i periartropatija (bolest mekih tkiva zglobova).

Takođe se koristi i za ublažavanje bolova kod umerenih oblika artritisa (zapaljenje zglobova) kolena ili prstiju.


ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imaii alergijske reakcije na neke od njih.


KADA NE SMETE UZIMATI LEK?

Ne uzimajte lek Voltaren Emulgel:
-  Ako ste preosetljivi na diklofenak ili bilo koji sastojak leka Voltaren * Emulgel * (vidi sadržaj pomoćnih supstanci);
-  Ako su se bilo kada u prošlosti pojavile reakcije preosetljivosti kod uzimanja diklofenaka ili drugih lekova, koji se koriste za tretman bolova, temperature ili zapaljenja, kao što su ibuprofen ili acetilsalicilna kiselina (supstanca, koja se takođe koristi za sprečavanje koagulacije krvi). Ako niste sigurni, pitajte svog lekara ili farmaceuta. Simptomi alergijskih reakcija na te lekove mogu uključivati: astmu, teško disanje ili kratak dah; urtikariju (koprivnjaču) ili osip na koži; oticanje lica ili jezika; curenje iz nosa.

U tom slučaju upozorite svog lekara ili farmaceuta jer Voltaren Emulgel nije prikladan za Vas u tim okoinostima.


UPOZORENJA I MERE OPREZA:

Budite naročito pažljivi sa Voltaren Emulgel -om:
-  Ne nanosite Vortaren Emulgel na kožu sa posekotinama ili otvorenim ranama. Ne stavljajte ga na kožu sa osipom ili ekcemom. Voltaren Emulgel se sme primenjivati samo na nepovređenoj, zdravoj koži.
-  Budite pažljivi da Voltaren Emulgel  ne dospe u oči.
Ako se to desi, dobro isperite oči sa čistom vodom i obavestite svog lekara ili farmaceuta.
-  Voltaren  Emulgel  je namenjen samo za spoljašnju upotrebu. Ne stavljajte ga u usta. Ne gutajte ga.

Voltaren Emulgel ne bi trebalo primenjivati sa drugim lekovima koji sadrže diklofenak. Ne može se isključiti mogućnost sistemskih reakcija kod primene Voitaren * Emulgel -a, ako se primenjuje na velikoj površini kože ili duži vremenski period.


UZIMANJE LEKA Voltaren Emulgel SA HRANOM ILI PIĆIMA?
Nije primenljivo.

PRIMENA U TRUDNOĆI I DOJENJU?
-  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
-  Ne koristite lek Voltaren Emulgel ako ste trudni ili dojite.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA?
Dermalna primena leka Voltaren Emulgel  nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama.

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK Voltaren Emulgel?

Voltaren Emuige sadrži propilengiikoi, koji kod nekih Ijudi može izazvati umeren, lokalizovan nadražaj kože.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE?
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Kod lokalne primene gela su interakcije vrlo malo verovatne zbog vrlo niske sistemske resorpcije diklofenaka.


KAKO SE LEK Voltaren Emulgel UPOTREBLJAVA?

Ukoliko mislite da iek Voltaren Emuigel suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru iii farmaceutu.

Za odrasle i adolescente starije od 12 godina: nanesite lek Voltaren Emulgel 3 do 4 puta dnevno na obolelo mesto. Pri tome poštujte sledeća uputstva:
-  Pre prve upotrebe probodite membranu tube sa oštrim vrtiom zatvarača (kod aluminijumske tube). Lek ne koristite, ako je membrana oštećena.
Pre prve upotrebe uklonite pečat, tako da odvmete i skinete zatvarač, suprotnu stranu zatvarača umetnete, zavrtite i uklonite pečat sa tube (kod aluminijumske laminatne tube)
-  Nežno utrljajte manju količinu gela u kožu na obolelo ili otečeno mesto. Potrebna količina zavisi od veličine obolele ili otečene površine. Obično je dovoljna količina, koja variira od veličine trešnje do oraha. Prilikom utrljavanja gela u kožu možete osetiti blag efekat hlađenja. Operite ruke po završenom utrijavanju leka, osim ako sa lekom ne lečite ruke.
-  Ne koristite lek Voltaren Emulgel više od 2 nedelje kod lečenja povreda mišića i zglobova (npr. uganuća, istegnuća, uboja) ili tendinitisa (zapaljenja tetiva ili omota tetiva) odnosno više od 3 nedelje za artritične (kod zapaljenja zglobova) bolove, osim ako lekar ne propiše lečenje za duži vremenski period.
-  Ako se bolovi i otoci ne smanje za 7 dana ili se stanje čak pogorša, posavetujte se sa svojim lekarom.


UKOLIKO STE UZELIVIŠE LEKA NEGO ŠTO Bl TREBALO:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Voltaren Emulgel nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! 


UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK Voltaren Emulgel?

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočiii da uzmete lek!

Ako ste zaboravili naneti lek Voltaren8 Emulgel • u propisano vreme, nanesite ga kada se setite, i zatim nastavite sa normalnom primenom gela. Ne nanosite duplu dozu.


NEŽELJENA DEJSTVA LEKA:

Kao i svi lekovi, i lek Voltaren Emulgel može imati neželjena dejstva.
Neželjena dejstva uključuju blage i prolazne kožne reakcije na mestu aplikacije. U vrio retkim slučajevima mogu se pojaviti alergijske reakcije.

Neželjena dejstva su rangirana prema učestalosti, najučestalija su prva, pri čemu su korišćene sledeće oznake:
vrio česta (> 1/10); česta (> 1/100, < 1/10); povremena (> 1/1.000, < 1/100); retka (> 1/10.000, < 1/1.000); veoma retka (< 1/10.000), uključujući i izolovane slučajeve.

Ako se pojave bilo koji od ispod nabrojanih znakova, odmah prestanite sa primenom leka Voltaren Emulgel  i posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom:
-  Osip na koži sa mehurićima; urtikarija (koprivnjača) (javljaju se retko);
-  Kratak dah, teško disanje ili osećaj pritiskanja u prsnom košu (astma) (javljaju se veoma retko);
-  Otok lica, usana, jezika, grla ili ždrela (javljaju se veoma retko).

Druga neželjena dejstva, koja se mogu pojaviti, su obično umerena, prolazna i nisu štetna. Ako ste zbog njih zabrinuti, po- savetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Ta neželjena dejstva su:
-  Osip na koži, svrab, crvenilo ili peckanje, koji su nakon primene česti;
-  U vrlo retkim slučajevima povećana osetljivost kože na sunčanu svetlost. Mogući znaci su opekotine od sunca sa svrabom i mehurićima.

Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjen a reakcija na lek Voltaren Emulgel, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


ČUVANJEI ROK UPOTREBE ČUVANJE:

Držati lek Voltaren Emulgel van domašaja decel Čuvati na temperaturi do 30°C.


ROK UPOTREBE:
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!
3 godine.


NAČIN IZDAVANJA LEKA:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBUENOG LEKAILI OSTATKA LEKA:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


BROJ REŠENJA I DATUM:
1235/2008/12, 28.03.2008.


DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA
Mart. 2008.


Pre upotrebe detaljno prouciti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek-posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.