Dona - prašak za lečenje mišićno-kostnog sistema

Dona - prašak za lečenje mišićno-kostnog sistema
Dona prašak
Šifra:
L890
Cena:1.560,00 RSD
Ukupno glasova: 0

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

DONA® 1500mg, prašak za oralni rastvor, 20 kesica


ŠTA JE LEK DONA I ČEMU JE NAMENJEN?
Dona® spada u grupu lekova za lečenje mišićno-kostnog sistema.
Prašak za oralnu upotrebu.


SASTAV:
Aktivna supstanca: Svaka kesica sadrži kristalni glukozamin-sulfat 1884mg, što odgovara glukozamin-sulfatu 1500mg i natrijum-hloridu384 mg.
Pomoćne supstance: aspartam, Makrogol 4000, limunska kiselina bezvodna, sorbitol.
Beli, kristalni prašak bez mirisa.


PAKOVANJE:
Kartonska kutija sadrži 20 kesica.


KAKO LEK DONA® DELUJE?
Dona® smanjuje bol u zglobovima.


KADA SE LEK DONA® UPOTREBLJAVA?
Dona® se primenjuje za lečenje simptoma osteoartritisa, odnosno bola i ograničenosti pokreta.


ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA:
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


KADA NE SMETE UZIMATI LEK:
Ukoliko ste alergični na glukozamin ili bilo koju od pomoćnih supstanci ne bi trebalo da uzimate ovaj lek.
Ukoliko bolujete od fenilketonurije ne bi trebalo da uzimate prašak za oralni rastvor jer sadrži aspartam.


UPOZORENJA I MERE OPREZA:
-  Pošto se glukozamin dobija iz ljuskara, ukoliko ste alergični na ljuskare treba oprezno da primenjujete ovaj lek.
-  Jedna doza ovog leka sadrži 151 mg natrijuma. Ukoliko zbog Vašeg zdravstvenog stanja morate da kontrolišete unos natrijuma u organizam, Donu® morate uzimati uz oprez.
-  Prašak za oralni rastvor sadrži sorbitol. Ukoliko imate redak nasledni problem nepodnošenja fruktoze, ne bi trebalo da uzimate lek u ovom obliku.
-  Ukoliko ne podnosite glukozu, lek mora da se primenjuje sa oprezom. Ukoliko ste dijabetičar, može da bude neophodno češće praćenje koncentracija glukoze u Vašoj krvi.
-  Ukoliko imate tešku insuficijenciju jetre ili bubrega, možete da uzimate Dona® prašak za oralnu upotrebu samo uz nadzor Vašeg lekara.
-  Deca ispod 18 godina starosti ne bi trebalo da uzimaju ovaj lek.


UZIMANJE LEKA DONA® SA HRANOM ILI PIĆIMA:
Lek se uzima rastvoren u čaši vode uz obroke.


PRIMENA UTRUDNOĆI I DOJENJU:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom
Studije na životinjama nisu pokazale bilo koji nepovoljan uticaj na reproduktivnu funkciju ili na dojenje. U odsustvu ovakvih studija na čoveku, primenu leka u ako ste trudni ili dojite bebu, kao i ukoliko imate problema sa plodnošću, treba da izbegavate.


UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA:
Nisu poznata bilo kakva dejstva na centralni nervni ili motorički sistem koja mogu smanjiti sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Međutim, savetuje se oprez ukoliko se kod Vas jave glavobolja, pospanost ili poremećaji vida.


ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LEK DONA®:
Ovaj lek sadrži aspartam, izvor fenilalanina, koji je štetan za Vas ukoliko imate fenilketonuriju.
Prašak za oralni rastvor sadrži sorbitol. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Ovaj lek retko može da zasmeta drugim lekovima koje uzimate istovremeno. Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate lekove protiv zgrušavanja krvi (kumarinske antikoagulanse) u periodu istovremenog lečenja glukozamin- sulfatom. Ukoliko se lečite varfarinom nemojte da uzmate lek Dona®. Vaš lekar će verovatno zahtevati češću proveru parametara zgrušavanja krvi.

Oralna upotreba glukozamin-sulfata može da pojača gastrointestinalnu resorpciju tetraciklina.

Steroidni ili nesteroidni antinflamatorni lekovi mogu da se primenjuju zajedno sa glukozamin-sulfatom.


KAKO SE LEK DONA® UPOTREBLJAVA:
Ukoliko mislite da lek DONA® suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Odrasli i stariji pacijenti:
Oralna upotreba.

Kesice:
Sadržaj jedne kesice, jednak 1500mg aktivne supstance, rastvorite u čaši vode i uzimajte jednom dnevno. Najbolje je da lek uzimate uz obroke.

Deca i adolescenti:
Deca i adolescenti ispod 18 godina starosti ne bi trebalo da uzimaju lek jer bezbednost i efikasnost leka nije utvrđena kod ove populacije.


UKOLIKO STE UZELIVIŠE LEKA NEGO ŠTO Bl TREBALO:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka DONA® nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

Nisu poznati slučajevi slučajnog ili namernog predoziranja. Akutne i hronične toksikološke studije na životinjama su pokazale da se toksična dejstva i simptomi ne javljaju često pri dozama do 200 puta većim od terapijske doze. Međutim, ukoliko se kod Vas ipak jave simptomi, obratite seVašem lekaru koji će preduzeti mere da Vam olakša simptome, tj. da povrati ravnotežu hidroelektrolita.


UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK DONA®:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, nastavite sa uzimanjem kad dođe redovno vreme uzimanja leka.


NEŽELJENA DEJSTVA LEKA:
Kao i svi drugi lekovi, Dona® može da izazove neželjena dejstva, iako se ne jave kod svakog pacijenta.

Neželjena dejstva koja su se često javljala bila su nelagodu i bol u želucu, nadimanje, zatvor i proliv. Povremeno su prijavljivane glavobolje i pospanost. Kod nekih pacijenata su prijavljeni znaci alergije koji uključuju kožni osip sa svrabom i crvenilom. Prijavljeno je i opadanje kose.

Ukoliko se bilo koje od navedenih neželjenih dejstava pojavi kod Vas ili primetite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


ČUVANJE I ROK UPOTREBE ČUVANJE:
Držati lek DONA® van domašaja dece!
Čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju.


ROK UPOTREBE:
3 godine.

Rastvor upotrebiti odmah nakon rastvaranja praška.

Lek ne sme da se uzima nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


NAČIN IZDAVANJA LEKA:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA
Neiskorišćeni lek i materijal za bacanje treba odlagati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.


DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA
Februar 2008.

Farmaceutski oblik:
Prašak za oralni rastvor 

Nezaštićeno ime:
Glukozamin

Sadržaj aktivnih supstanci:
Svaka kesica sadrži 1884mg glukozamin-sulfata, kristalnog, što odgovara 1500mg glukozamin-sulfata 384mg natrijum-hlorida

Sadržaj pomoćnih supstanci: 
Aspartam, Makrogol 4000, limunska kiselina, bezvodna, sorbitol
 

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:
Goodwill Pharma d.o.o
Matije Gupca 14, 24000 Subotica
 


Proizvođač: ROTTAPHARM Ltd.
ROTTAPHARM S.p.A.
SIGMAR Italia S.p.A.

Adresa: Damastown Industrial Park - Mulhuddart, Dublin 15 - Irska
Via Valosa di Sopra, 9 - 20052 Monza (Ml) - Italija Via Sombreno 11, 24011 Alme (BE) - Italija Podnosilac zahteva: Goodwill Pharma d.o.o.
Adresa: Matije Gupca 14, 24000 Subotica


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete poželeti da ga ponovo pročitate.
Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru ili farmaceutu.


Zaštićen naziv leka: Donna
Jačina leka: 1500mg
Farmaceutski oblik: prašak za oralni rastvor
Nezaštićeno, generičko ime: glukozamin
Sadržaj aktivnih supstanci: svaka kesica sadrži 1884mg glukozamin-sulfata, kristalnog, što odgovara 1500 mg glukozamin-sulfata i 384mg natrijum-hlorida
Sadržaj pomoćnih supstanci: aspartman, makrogol 4000, limunska kiselina bezvodna, sorbitol
Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet: Goodwill Pharma d.o.o, Matije Gupca 14, 24000 Subotica
Naziv i adresa proizvođača: 1. ROTTAPHARM Ltd.
Damastown Industrial Park - Mulhuddart, Dublin 15- Irska
2. ROTTAPHARM S.p.A. Via Valosa Disopra 9- 20052 Monza (MI)- Italija
3. SIGMAR Italia S.p.A. Via Sombreno 11, 24011 Alme (Bg)- Italija


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Slični proizvodi