Pavidon Jod Vagitorije

Pavidon Jod Vagitorije
Šifra:
L483
Cena:484,00 RSD
Ukupno glasova: 0

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.

Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.

Naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik:
Povidon jod 200 mg vagitorije

Nezaštićen naziv leka:
Povidon-jod

Kvalitativni sastav:
Aktivna supstanca: povidon jod
Pomoćne supstance: glicerol 85%, makrogol 400, makrogol 6000

Kvantitativni sastav:
Jedna vagitorija sadrži:
povidon- jod 200mg (odgovara 20mg raspoloživog joda)

Farmaceutski oblik:
Vagitorije

Farmakoterapijska grupa:
ATC: G01AX11 Antiseptik (vaginalni)

Šta je lek Povidon jod i čemu je namenjen?
Povidon jod predstavlja kompleks joda i polimernog nosača povidona. Iz takvog kompleksa jod se postepeno oslobađa delujući protiv širokog spektra patogenih uzročnika: bakterija (gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, osim bacila tuberkoloze), gljivica, virusa, protozoa, uključujući spore i ciste. Dejstvo povidon joda je dugotrajno i ne smanjuje se u prisustvu sekreta ili krvi.
Povidon jod vagitorije se upotrebljavaju za lečenje vaginitisa i vulvovaginitisa izazvanih nespecifičnim bakterijama, Candida albicans, Trihomonas vaginalis ili prouzrokovanih sa više različitih mikroorganizama.

Šta morate da pročitate pre upotrebe lek:
Ovaj lek NE SMETE upotrebljavati u sledećim slučajevima:

Ako ste alergični na povidon jod ili na neku od pomoćnih supstanci
Ako imate ozbiljno oboljenje štitne žlezde
Pri primeni radioaktivnog joda

Upozorenja i mere opreza:
Ako se u toku primene vagitorija pojavi osećaj peckanja, svrab i nadražaj, dalju upotrebu leka treba da prekinete i da se javite Vašem lekaru.
Ako u toku terapije dobijete menstruaciju, ne prekidajte lečenje već nastavite i dalje sa upotrebom vagitorija
Postoji mogućnost da vagitorije mogu da oštete kondome i dijafragmu i smanje njihovu kontraceptivnu efikasnost. Zbog toga bi trebalo da koristite još neku dodatnu kontraceptivnu zaštitu, najmanje 5 dana nakon prestanka upotrebe vagitorija
Ako pokušavate da zatrudnite izbegavajte upotrebu ovog leka, zbog moguće spermicidne aktivnosti povidon joda.

Deca:
Ne preporučuje se upotreba Povidon jod vagitorija kod devojčica pre puberleta.

Oboljenja:

Ako imate poremećaj u radu štitne žlezde, izbegavajte redovnu i dugotrajnu upotrebu Povidon jod vagitorija
Ako imate poremećaj u radu bubrega, potreban je oprez pri upotrebi ovog leka

Laboratorijski testovi:
U toku primene Povidon joda vagitorija, test trake za otkrivanje krvarenja u fecesu i urinu, mogu dati lažno pozitivne rezultate, što je posledica jake oksidativne aktivnosti povidon joda.
Ako je nastupila obimna resorpcija Povidon joda sa mesta primene, testovi za funkciju štitne žlezde mogu biti poremećeni.

Primena u trudnoći i dojenju:
Ne preporučuje se primena Povidon jod vagitorija za vreme trudnoće i dojenja, bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i mašinama:
Povidon jod ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili na rukovanje opasnim mašinama.

Na šta morate da pazite ako uzimate druge lekove?
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti.
Ako uzimate litijum, izbegavajte upotrebu Povidon jod vagitorija.

Kako se lek povidon jod upotrebljava?
Povidon jod vagitoriju oslobodite iz omotača i nakvasite vodom. Stavite ujutro i uveče po jednu vagitoriju, duboko u vaginu.Za vreme terapije preporučuje se da koristite uloške (ne tampone), kako bi se sprečilo prebojavanje rublja žuto-smedom bojom.Boja se, inače, lako ispira vodom sa kože i tkanina.
Trajanje terapije:
Terapija traje 14 dana u bilo kojoj fazi menstrualnog ciklusa, uključujući i dane menstruacije.
Ukoliko se simptomi ne smanjuju ili se javljaju novi, obavezno se javite lekaru.

Neželjene reakcije na lek:
Kao i svi lekovi i lek Povidon jod može imati neželjene reakcije.
U retkim slučajevima na mestu primene može da dođe do lokalne iritacije u vidu peckanja, svraba, bolne osetljivosti,neprijatnosti.
Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Povidon jod vagitorije, a nisu pomenuti u ovom uputstvu obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Čuvanje:
Čuvati lek van domašaja dece!
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Pakovanje: Kutija sa 14 vagitorija

Rok upotrebe:
3 godine.
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

Način izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka:
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važečim propisima.

Naziv i adresa proizvođača:
Hemofarm A.D. Beogradski put bb, 26300 Vršac

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.