Rinasek sirup

Šifra:
L629
Cena:287,00 RSD
Ukupno glasova: 0

RINASEK
1,25mg + 30mg, sirup
INN: triprolidin, pseudoefedrin


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 2-3 dana, morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:
-  Šta je lek RINASEK i čemu je namenjen
-  Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RINASEK
-  Kako se upotrebljava lek RINASEK
-  Moguća neželjena dejstva
-  Kako čuvati lek RINASEK
-  Dodatne informacije


ŠTA JE LEK RINASEK I ČEMU JE NAMENJEN?
Rinasek sadrži aktivne supstance triprolidin i pseudoefedrin. Triprolidin pripada grupi lekova pod nazivom antihistaminici. Antihistaminici se koriste za lečenje alergije i smanjuju simptome alergije, kao što je kijanje, sekrecija iz nosa i suzenje očiju. Pseudoefedrin pripada grupi lekova pod nazivom adrenomimetici, sužava krvne sudove u sluzokoži nosa i na taj način dovodi do smanjenja otoka sluzokože nosa i povećanja nazalne prohodnosti.


LekRinasek se upotrebljava za:
-  Alergijski rinitis (zapaljenje sluzokože nosa izazvano alergijom)
-  Vazomotorni rinitis (zapaljenje sluzokože nosa nealergijske prirode)
-  Prehladu (kijavicu)


ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RINASEK?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


Lek RINASEKne smete koristiti:
-  Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na triprolidin i pseudoefedrin ili na druge sastojke u preparatu (videti „Sadržaj pomoćnih supstanci“)
-  Ukoliko imate tešku hipertenziju (povišeni krvni pritisak) ili tešku koronamu bolest srca (angina pektoris, infarkt srca)
-  Ukoliko uzimate ili ste u protekle dve nedelje uzimali lekove za leče- nje depresije, kao što su inhibitori monoaminooksidaze (MAO)
-  Ukoliko uzimate lek furazolidon (antiinfektivni lek)
-  Ukoliko ste na terapiji drugim adrenomimeticima
-  Ukoliko imate retko nasledno oboljenje netolerancije na fruktozu, lošu glukozno-galaktoznu apsorpciju ili saharozno-izomaltaznu insuficijenciju


Kada uzimate lek RINASEK, posebno vodite računa ukoliko:
-  Obavezno upozorite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, ili ste imali alergijske reakcije na neke lekove.


Upozorite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko:
-  Imate oboljenje jetre i/ili burega
-  Imate oboljenje srca i krvnih sudova (uključujući povišeni krvni pritisak)
-  Bolujete od šećerne bolesti
-  Imate hipertireoidizam (oboljenje štitne žlezde koje se karakteriše njenom povećanom funkcijom)
-  Imate glaukom (oboljenje oka koje se karakteriše povišenim pritiskom u oku)
-  Imate uvećanu prostatu
-  Bolujete od epilepsije


Primena drugih lekova:
-  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate:
-  Alkoholna pića (videti „ Uzimanje leka Rinasek sa hranom ili pićima “) ili lekove koji mogu da izazovu pospanost
-  Antiholinergičke lekove (kao što je atropin ili određeni lekovi za lečenje bolesti pluća ili Parkinsonove bolesti). Rinasek može da pojača dejstvo ovih lekova, usled čega može doći do pojave tahikardije (ubrzanog rada srca), suvoće usta, poremećaja od strane sistema za varenje, kolika, otežanog mokrenja i glavobolje
-  Triciklične antidepresive ili inhibitore monoaminooksidaze (lekovi za lečenje depresije), druge simpatikomimetike (kao što su dekongestivi, lekovi za smanjenje apetita i amfetaminu slični psihostimulansi), furazolidon (lek za lečenje infekcija izazvanih određenim bakterijama i protozoama). Kod njihove istovremene primene sa lekom Rinasek može doći do povišenja krvnog pritiska
-  Lekove za lečenje bolesti srca i povišenog krvnog pritiska (kao što su bretilium, betanidin, gvanetidin, debrisokvin, metildopa, alfa i beta adrenergički blokatori). Rinasek može da smanji njihovo dejstvo


Uzimanje leka RINASEKsa hranom ili pićima:
Tokom lečenja lekom Rinasek ne treba da uzimate alkoholna pića. Alkohol pojačava dejstvo leka Rinasek na smanjenje pažnje i sposobnosti reagovanja.


Primena leka RINASEKu periodu trudnoće i dojenja:
-  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom
-  Ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili ukoliko dojite, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu
-  Ne smete da uzimate lek Rinasek u toku trudnoće, bez saveta Vašeg lekara
-  Lek Rinasek se u malim količinama izlučuje u majčino mleko
-  Ne preporučuje se primena leka Rinasek u toku dojenja


Ukoliko imate pitanja, obratite se Vašem lekaru.

Uticaj leka RINASEK na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama:
-  Rinasek pripada grupi lekova koji mogu uticati na psihofizičke sposobnosti.
-  Ukoliko u toku lečenja lekom Rinasek osetite pospanost ili smanjenje pažnje i koncentracije, ne treba da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama. Izbegavajte primenu aikoholnih pića i drugih lekova koji mogu da izazovu pospanost, jer se u tom slučaju povećava verovatnoća nastanka ovih neželjenih dejstava.


Važne informacije o nekim sastojcima leka RINASEK:
-  Rinasek sirup sadrži saharozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog Ieka.


KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RINASEK?
-  Rinasek sirup je namenjen za peroralnu primenu. Lek Rinasek ne treba da koristite duže od 7 dana
-  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 2-3 dana, morate se obratiti svom lekaru
-  Odrasli i deca starija od 12 godina: 10ml (2 male kašike) na 4 - 6 sati, najviše 4 puta na dan
-  Ukupna dnevna doza pseudoefedrina ne sme da pređe 240mg
-  Deca od 6 do 12 godina: 5ml (1 mala kašika) na 4 - 6 sati, najviše 4 puta na dan
-  Ukupna dnevna doza pseudoefedrina ne sme da pređe 120mg


Pre primene leka Rinasek kod deteta mladjeg od 6 godina, konsultujte Vašeg lekara.
Deca od 2 do 5 godina: 2,5ml (1/2 male kašike) na 4 - 6 sati, najviše puta na dan.
Ukupna dnevna doza pseudoefedrina ne sme da pređe 60mg.
Deca mlađa od 2godine: ne preporučuje se primena Rinasek sirupa kod dece mlađe od 2 godine.


Starije osobe:
-  Nisu sprovedene specijalne studije primene Rinasek tableta kod starijih osoba. Kod starijih osoba se efikasnom pokazala uobičajena doza za odrasle, uz praćenje funkcije bubrega i/ili jetre. Oprez je potreban u slučaju težih oštećenja bubrega i/ili jetre.


Ako ste uzeli više leka RINASEK nego što je trebalo:
-  Ukoliko ste uzeli veću količinu sirupa od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


Ako ste zaboravili da uzmete lek RINASEK:
-  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
-  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće (poslednja doza leka treba da bude uzeta najmanje 4 sata ranije). Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek RINASEK:
-  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek.


MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
-  Kao i svi lekovi, i lek Rinasek može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata. Neželjena dejstva su retka i uglavnom blaga i ne zahtevaju prekid lečenja
-  Kod dece i ponekad kod odraslih osoba Rinasek može da deluje stimulativno na centralni nervni sistem, što može rezultovati pojavom nemira, nesanice, nervoze, halucinacija (pojava da osećate, vidite ili čujete stvari koje ne postoje), povišene temperature, drhtavice i grčeva
-  Povremeno može doći do pojave ospe sa ili bez iritacije, tahikardije (ubrzanog srčanog rada), suvoće usta, nosa i guše, i glavobolje
-  Povremeno može doći do otežanog mokrenja kod muškaraca, naročito kod onih sa hipertrofijom prostate (uvećanom prostatom)
  Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Rinasek, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta


KAKO ČUVATI LEK RINASEK?
-  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
-  Čuvati na temperaturi do 25°C. Lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.
-  Nakon prvog otvaranja lek se može koristiti 20 dana ako se čuva na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.


Rok upotrebe:
-  3 (tri) godine.
-  Nemojte koristiti lek Rinasek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
-  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


Pakovanje: 100ml

Čuvanje:
-  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
-  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


DODATNE INFORMACIJE:

Šta sadrži lek RINASEK?
RINASEK, 1,25mg +30mg, sirup
Aktivne supstance su: triprolidin-hidrohlorid i pseudoefedrin-hidrohlorid
5ml sirupa sadrži: triprolidin-hidrohlorid 1,25mg
pseudoefedrin-hidrohlorid 30,0mg

Ostali sastojci su: saharoza; glicerol; metilparaben; natrijum - benzoat; Quinoline Yellow, E 104 C. I. 47005; Sunset Yellow FCF, E110 C. I. 15985; voda, prečišćena; natrijum - hidroksid 45% i hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za korekciju pH).


Kako izgleda lek RINASEKi sadržaj pakovanja?
-  RINASEKA, 1,25mg + 30mg, sirup - bistar, slabo viskozan rastvor, žute boje
-  Rastvor nije intenzivnije obojen od standardnog rastvora GY
-  RINASEK, 1,25mg+ 30 g, sirup
-  Staklena boca sa 100ml sirupa


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija. 
 


Proizvođač:
Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno
Novembar 2009.


Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
8/2010/12 od 11.01.2010.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek-posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Slični proizvodi